ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM – NGƯỜI LÃNH ĐẠO, TỔ CHỨC MỌI THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Hướng dẫn số 47/HD-CĐTCT ngày 02/5/2018 của Công Đoàn TCT

Về tổ chức bình chọn, tôn vinh, tuyên Dương cán bộ Công Đoàn nhân ngày thành lập Công Đoàn Việt Nam

.

 Tập tin văn bản: 47_201805041347.pdf

Video

Hình ảnh

  • ssss
  • ssss
  • ssss
  • ssss
  • ssss
  • ssss

Chuyên đề