ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM – NGƯỜI LÃNH ĐẠO, TỔ CHỨC MỌI THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Kế hoạch tổ chức chiến dịch kỳ nghỉ hồng lần thứ 14 năm 2015

Căn cứ Kế hoạch số 221-KH/TĐTN-BCNLĐ ngày 13/5/2015 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về việc tổ chức Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng lần thứ 14 năm 2015

...

 Tập tin văn bản: KyNghiHong2015.pdf

Video

Hình ảnh

  • ssss
  • ssss
  • ssss
  • ssss
  • ssss
  • ssss

Chuyên đề