ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM – NGƯỜI LÃNH ĐẠO, TỔ CHỨC MỌI THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM

MẪU SƠ LƯỢC LÝ LỊCH, QUÁ TRÌNH PHẤN ĐẤU CỦA ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ.

MẪU SƠ LƯỢC LÝ LỊCH, QUÁ TRÌNH PHẤN ĐẤU CỦA ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ.

File đính kèm

 

(VĂN PHÒNG ĐOÀN - 4/2/2009)

 Tập tin văn bản: MAU-SO-LUOC-LY-LICH-DOAN-VIEN-UU-TU.doc

Video

Hình ảnh

  • ssss
  • ssss
  • ssss
  • ssss
  • ssss
  • ssss

Chuyên đề