ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM – NGƯỜI LÃNH ĐẠO, TỔ CHỨC MỌI THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Phát động thi đua 90 ngày hoàn thành trước thời gian và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2019

Kính mời các đồng chí xem và tải văn bản đính kèm

.

 Tập tin văn bản: 1161_Phat_dong_phong_trao_thi_dua_90_ngay_hoan_thanh_ke_hoach.pdf

Video

Hình ảnh

  • ssss
  • ssss
  • ssss
  • ssss
  • ssss
  • ssss

Chuyên đề