ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM – NGƯỜI LÃNH ĐẠO, TỔ CHỨC MỌI THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Thể lệ hội thi "Tự hào 20 năm thương hiệu SATRA"

Đính kèm Kế hoạch Số: 10/KHLT-ĐTN-CĐ ngày 10/9/2015 của Ban Thường vụ Đoàn TCT và BTV Công đoàn TCT

...

 Tập tin văn bản: 3%20%20The%20le%20Hoi%20thi%20tu%20hao%2020%20nam.pdf

Video

Hình ảnh

  • ssss
  • ssss
  • ssss
  • ssss
  • ssss
  • ssss

Chuyên đề