ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM – NGƯỜI LÃNH ĐẠO, TỔ CHỨC MỌI THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM
 • Thông báo tham gia hội thi tự hào sử việc

  06:00 26/05/2015

  Căn cứ kế hoạch số: 184-KH/TĐTN-BTG ngày 09 tháng 01 năm 2015 về việc tổ chức Hội thi “Tự hào Sử Việt” năm 2015 Chủ đề: “ Tự hào 40 năm Thành phố tôi yêu” nhân kỷ niệm 40 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước...
 • Thông báo tổ chức lớp Cảm tình Đoàn đợt 1 năm 2015

  06:00 26/05/2015

  Căn cứ chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2015, kế hoạch Tháng Thanh niên năm 2015 của Ban Thường vụ Đoàn TCT Thương mại Sài Gòn; Ban Thường vụ Đoàn TCT thông báo về việc tổ chức lớp cảm tình Đoàn đợt 1 năm 2015
 • Thông báo về việc báo cáo công tác tổ chức đại hội

  06:00 26/05/2015

  Nhằm nắm bắt kịp thời tiến độ đại hội; phục vụ công tác chỉ đạo tổ chức đại hội của cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn- TNHH MTV
 • Thông báo thực hiện khen thưởng tháng Thanh niên năm 2015

  06:00 26/05/2015

  Thực hiện thông báo số 1564-TB/TĐTN-VP ngày 18/3/2015 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về việc thực hiện khen thưởng Tháng Thanh niên năm 2015, Ban Thường vụ Đoàn TCT thông báo về việc thực hiện khen thưởng Tháng Thanh niên năm 2015
 • Thông báo mời đoàn viên tham dự kỷ niệm 50 năm phong trào

  06:00 26/05/2015

  Thực hiện thông báo số 1557-TB/TĐTN-VP ngày 16/3/2015 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về việc huy động lực lượng tham gia các hoạt động kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2015) và kỷ niệm 50 năm phong trào “Năm...
 • Thông báo về việc tham gia cuộc thi sáng tác khẩu hiệu tiết kiệm năng lượng năm 2015

  06:00 26/05/2015

  Thực hiện thông báo số 1566-TB/TĐTN-BCNLĐ ngày 18/3/2015 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về việc tổ chức cuộc thi sáng tác khẩu hiệu tiết kiệm năng lượng với chủ đề “Tiết kiệm năng lượng - Ứng phó biến đổi khí hậu” năm 2015

Video

Hình ảnh

 • ssss
 • ssss
 • ssss
 • ssss
 • ssss
 • ssss

Chuyên đề