ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM – NGƯỜI LÃNH ĐẠO, TỔ CHỨC MỌI THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Ban Lãnh đạo Tổng Công ty Thương Mại Sài Gòn - TNHH MTV

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

 

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa

Chủ tịch Hội đồng Thành viên

 

 

Ông Lâm Quốc Thanh

Thành viên không chuyên trách


 

Ông Dương Hùng Sơn

Thành viên chuyên trách

 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

Ông Lâm Quốc Thanh

Tổng giám đốc Tổng Công ty


 

Bà Phạm Thi Vân

Phó Tổng Giám đốc


 

Ông Hà Ngọc Sơn

Phó Tổng Giám đốc

 

KIỂM SOÁT VIÊN

 


 

Bà Hoàng Thị Kim Phượng

Kiểm soát viên

 

Video

Hình ảnh

  • ssss
  • ssss
  • ssss
  • ssss
  • ssss
  • ssss

Chuyên đề