ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM – NGƯỜI LÃNH ĐẠO, TỔ CHỨC MỌI THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Ban Lãnh đạo Tổng Công ty Thương Mại Sài Gòn - TNHH MTV

 

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

 


 

Ông Lâm Dũng Tiến

Chủ tịch Hội đồng Thành viên

 

 

Bà Lê Minh Trang


 

Ông Trần Văn Bắc

 


 

Ông Nguyễn Anh Tùng

 


 

Ông Trương Văn Rón

 

 

BAN TỖNG GIÁM ĐỐC

 

 


 

Bà Lê Minh Trang

Tổng giám đốc Tổng Công ty

 


 

Ông Trần Văn Bắc

Phó Tổng Giám đốc thường trực

 


 

Ông Nguyễn Phúc Khoa

Phó Tổng Giám đốc


 

Ông Đoàn Hoài Minh

Phó Tổng Giám đốc

 

KIỂM SOÁT VIÊN

 


 

Ông Dương Hùng Sơn

Trưởng ban kiểm soát

 

Video

Hình ảnh

  • ssss
  • ssss
  • ssss
  • ssss
  • ssss
  • ssss

Chuyên đề