Hoạt động Thương mại dịch vụ TP. Hồ Chí Minh tháng 02 và 02 tháng đầu năm 2024
Trong tháng 02/2024, nhiều chương trình khuyến mãi, ưu đãi và sự kiện nổi bật được tổ chức vào dịp tết Nguyên đán, thu hút người dân đến tham quan mua sắm. Thị trường cung ứng hàng hóa trước, trong và sau tết Giáp Thìn năm 2024 ổn định, Chương trình Bình ổn thị trường […]
GIỚI THIỆU ĐẢNG BỘ SATRA

Tổng Công ty Thương Mại Sài Gòn (Satra) được thành lập theo quyết định số 7472/QĐ-UB-NCVX ngày 02 tháng 11 năm 1995 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh theo mô hình Tổng Công ty nhà nước. Ngày 16 tháng 8 năm 2010, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 3563/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án chuyển đổi Tổng Công ty Thương Mại Sài Gòn (Satra) hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con thành Tổng Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoạt động theo hình thức công ty mẹ – công ty con. Ngành nghề kinh doanh chính gồm: thương mại – dịch vụ, sản xuất – chế biến, xuất nhập khẩu và đầu tư.

 

Thư viện
HỘI THI CÁN BỘ THAM MƯU TỐT – DÂN VẬN KHÉO SATRA (Đơn vị Kho Lạnh Satra)
HỘI THI CÁN BỘ THAM MƯU TỐT DÂN VẬN KHÉO SATRA NĂM 2023   Diễn đàn giới thiệu các điển hình tập thể, cá nhân dân vận khéo năm 2023 của Đảng ủy Tổng Công ty Thương Mại Sài Gòn – TNHH Một Thành viên
NGÀY ĐỘC LẬP 02/09/1945
Tuyên ngôn độc lập năm 1945 là một tuyên bố quan trọng của Việt Nam, được Hồ Chí Minh đọc tại quảng trường Ba Đình vào ngày 2 tháng 9 năm 1945. Tuyên ngôn này tuyên bố độc lập của nước Việt Nam đối với Pháp và công bố việc thành lập Cộng hòa Dân […]
back-to-top