Đến dự, có ông Phạm Mạnh Tiến, Thường trực Ban Chỉ đạo Quy chế Dân chủ cơ sở Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV (Satra) cùng 38/43 người lao động được triệu tập.

 

TTDV Satra là doanh nghiệp hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty Satra, ngành nghề chính là phát triển dịch vụ, cho thuê văn phòng, quầy sạp, kho bãi, nhà chung cư, kinh doanh nhà hàng, khách sạn…

 

 

Theo báo cáo của ông Trần Ngọc Vinh, Giám đốc TTDV Satra, thực hiện thỏa ước lao động tập thể năm 2018 hoạt động kinh doanh của TTDV Satra tiếp tục có bước phát triển; doanh thu 32,76 tỷ đồng, đạt vượt 167,2%; lợi nhuận 15,07 tỷ đồng, đạt vượt 121,6%; thu nhập bình quân của người lao động 9,08 triệu đồng, đạt vượt 121% kế hoạch; kết quả giám sát quá trình thực hiện thỏa ước lao động tập thể của Ban chấp hành Công đoàn đã góp phần thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động, gắn kết người lao động với doanh nghiệp, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, đóng góp cho sự phát triển của Satra.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe ông Trần Ngọc Vinh, Giám đốc TTDV Satra trả lời thỏa đáng 7 ý kiến thuộc 4 nhóm vấn đề được tập hợp gửi từ cuộc họp do Ban chấp hành Công đoàn tổ chức chuẩn bị cho hội nghị người lao động; góp phần làm tăng cường sự đồng thuận, tinh thần đoàn kết, chung sức chung lòng của toàn thể người lao động và Ban Điều hành doanh nghiệp.

 

 

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Mạnh Tiến, Thường trực Ban Chỉ đạo Quy chế Dân chủ cơ sở Tổng Công ty đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của tập thể người lao động TTDV Satra. Ông cũng đề nghị, năm 2019 Tổng Công ty trong giai đoạn chuẩn bị cổ phần hóa Công ty Mẹ, cho nên đòi hỏi tập thể người lao động cùng Ban Điều hành doanh nghiệp phấn đấu phát triển về quy mô để đáp ứng được tnhiệm vụ chung của Tổng Công ty.

 

 

Hội nghị đã tổ chức bầu cử Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019 – 2020 và thành viên tham gia Ban Đối thoại định kỳ năm 2019.

 

Tính đến nay toàn Satra đã có 13/34 doanh đã tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2019; qua theo dõi và chỉ đạo sát sao của Ban Chỉ đạo quy chế dân chủ cơ sở Tổng Công ty, tại các hội nghị người lao động đã phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động, phát huy sức sáng tạo của tập thể, cá nhân nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong toàn Satra và đây cũng là dịp để Lãnh đạo các doanh nghiệp thuộc Satra lắng nghe ý kiến của người lao động, qua đó tạo dựng sự đồng thuận, đoàn kết, nhất trí vì mục tiêu phát triển ổn định, hài hoà, bảo đảm lợi ích chung giữa doanh nghiệp và người lao động.

Ngô Chiến Sỹ