Đến dự, có bà Phan Thị Diệu Hoàng, Chánh Văn phòng Đảng ủy Tổng Công ty; ông Phùng Đình Dũng, Đảng ủy viên – Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty; bà Vương Thủy Tiên, Đảng ủy viên – Bí thư đoàn Tổng Công ty; ông Ngô Thịnh Hưng, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Tổng Công ty cùng 170 cán bộ Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến binh Tổng Công ty.

 

Trong hơn 2 giờ, Tiến Sỹ Lê Thị Trúc Anh, Giảng viên chính – Trưởng Phòng Tạp chí Phát triển Nhân lực Học Viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã giới thiệu và phân tích những nội dung cơ bản 2 tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giúp cho đội ngũ cán bộ 3 đoàn thể chính trị Tổng Công ty nhận thức được việc thay đổi tư duy, lề lối, tác phong làm việc khoa học hơn là điều cần thiết, góp phần đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên và qua đó mỗi cán bộ đoàn thể nâng cao ý thức chính trị, tính chuyên nghiệp trong công tác lãnh đạo hoạt động đoàn thể, nổ lực hơn trong lao động, sản xuất, kinh doanh góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Tổng Công ty và các doanh nghiệp thành viên.

 

 

Theo chỉ đạo của Đảng ủy Tổng Công ty, để thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2017, sau học tập, quán triệt 2 tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ 3 đoàn thể chính trị tập trung nâng cao chất lượng hoạt động, sinh hoạt của từng đoàn thể từ cấp Tổng Công ty đến cơ sở và nâng cao ý thức trách nhiệm, hiệu quả công việc của từng cán bộ, đảng viên, người lao động tại doanh nghiệp, đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực tiễn.

Đình Chi.