Đến dự, có ông Đoàn Hoài Minh, Phó Tổng Giám đốc và ông Phùng Đình Dũng, Chủ tịch Công đoàn Satra; có 32/38 người lao động được cử về tham dự hội nghị.         

Theo báo cáo kết quả thực hiện thỏa ước lao động tập thể trong năm 2020 và 2021 do bà Nguyễn Thị Ngọc Trang, Chủ tịch Công đoàn Công ty trình bày, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bị ảnh hưởng nặng nề do dịch Covid-19, doanh thu và lợi nhuận không đạt theo kế hoạch; nhưng người sử dụng lao động và Ban Chấp hành Công đoàn Công ty đã quan tâm chăm lo tốt đời sống, việc làm và thu nhập, thực hiện tốt các khoản phúc lợi cho người lao động; đảm bảo hài hòa lợi ích của người lao động với quyền lợi của các chủ sở hữu trong Công ty cổ phần; trong điều kiện khó khăn nhưng lương bình quân của người lao động vẫn giữ được 8.600.000 đồng/người/tháng cùng tiền ăn giữa ca 730.000 đồng/người/tháng. Ngoài ra Công ty đã chi 2,33 tỷ đồng chăm lo các khoản phúc lợi xã hội cho người lao động
 


Giải trình 12 ý kiến của người lao động gửi đến hội nghị, bà Đặng Phương Ninh, Tổng Giám đốc Công ty đã nhấn mạnh trước tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục khó khăn do dịch bệnh Covid-19, để hoàn thành kế hoạch và đảm bảo việc làm, thu nhập, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, trong phương hướng tới đòi hỏi người lao động ra sức đoàn kết nội bộ, phát huy trí tuệ tập thể và nội lực để thúc đẩy tăng trưởng bằng hoạt động thương mại, từng bước thay đổi tâm thế phục vụ khách hàng… 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Phùng Đình Dũng, Chủ tịch Công đoàn Satra đề nghị Công ty  cần đẩy mạnh nghiên cứu, triển khai, thực hiện các định hướng kinh doanh mới, theo hướng tự doanh; tăng cường đoàn kết nội bộ, có sự sẻ chia, thấu hiểu giữa Hội đồng quản trị, Ban Điều hành doanh nghiệp, Ban Chấp hành Công đoàn và người lao động để hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh;


     
 

Trong thời gian tới cần tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP, tạo điều kiện cho người lao động đóng góp ý kiến, sáng kiến, hiến kế để nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị…


        
 

Cùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Đoàn Hoài Minh, Phó Tổng Giám đốc Satra yêu cầu Ban Điều hành doanh nghiệp và người lao động có sự đoàn kết, thống nhất cao, thực hiện tốt các quy chế, quy định của doanh nghiệp Cổ phần có vốn Nhà nước chi phối; mạnh dạn thay đổi tư duy trong hoạt động kinh doanh và phát huy năng lực của cán bộ, đảng viên, người lao động để giúp công ty vượt qua khó khăn, từng bước phát triển trong thời gian tới.

 

Tính đến nay đã có 34/34 doanh nghiệp thành viên và phụ thuộc Satra đủ điều kiện đã tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2020. Bên cạnh đó Satra còn 1 đơn vị do điều kiện khó khăn, không tổ chức được Hội nghị Người lao động.

                                                                                                                               Ngô Thanh Cát