Các đại biểu bỏ phiếu bầu cử ban chấp hành.

Tại đại hội, Chủ tịch Liên đoàn lao động TP lần thứ X, nhiệm kỳ 2013-2018 Trần Thị Diệu Thuý đã thông qua đề án nhân sự Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023. Theo đề án nhân sự, có 68 đại biểu ứng cử vào ban chấp hành. 100% đại biểu đã thống nhất biểu quyết danh sách đề cử.

Sau khi thảo luận tại tổ, các đại biểu tham dự đại hội đã thống nhất ban chấp hành mới có 61 đồng chí và tiến hành bầu cử. Kết quả, 61 đồng chí trúng cử vào Ban chấp hành mới và cử đồng chí Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP lần thứ X là triệu tập viên triệu tập Ban chấp hành khóa XI điều hành phiên họp thứ I. Theo đó, ban chấp hành sẽ bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy ban Kiểm tra Công đoàn TP khóa XI, nhiệm kỳ 2018-2023.

Dự kiến sáng 30/6, Liên đoàn Lao động TP tổ chức phiên bế mạc Đại hội Công đoàn Lao động TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023. Tại phiên bế mạc sẽ báo cáo tổng hợp kết quả biểu quyết các chỉ tiêu chủ yếu của Đại hội; thông báo kết quả kỳ họp thứ nhất Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động TP khóa XI, nhiệm kỳ 2018 – 2023; bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn TP.

Cũng trong phiên ngày mai, Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động TP khóa XI và Đoàn đại biểu dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam ra mắt đại hội.

Nguồn  thanhuytphcm.vn