Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị giao ban. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị giao ban. Ảnh: VIỆT DŨNG

 

 

Hạn chế chạy chức, chạy quyền

Tại hội nghị giao ban chuyên đề đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác quy hoạch, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ theo quy trình mới (theo Kết luận 223 – KL/TU của Thành ủy TP), diễn ra vào chiều 16-8, đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP, thông tin ngày 29-6-2017, Ban Thường vụ Thành ủy TP có Kết luận 223-KL/TU về sửa đổi, bổ sung một số nội dung về công tác cán bộ.

 

Trên cơ sở này, cấp ủy, lãnh đạo sở – ngành, quận – huyện, MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội của TP đã tập trung chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ theo quy trình mới (5 bước).

 

Đến nay, qua 1 năm thực hiện đã tạo được chuyển biến bước đầu trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Quy trình bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ đảm bảo công khai, dân chủ và bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ.

 

Tính từ ngày 1-7-2017 đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy TP đã quyết định công nhận, có ý kiến bổ nhiệm đối với 17 cán bộ từ nguồn tại chỗ theo quy trình mới.

 

Tương tự, hiện đã có 18/24 quận – huyện ủy áp dụng quy trình (5 bước) về giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm 123 cán bộ vào nhiều chức danh lãnh đạo. 

 

 “Công tác bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử theo quy trình 5 bước đã góp phần phát huy dân chủ, đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch và phù hợp với thực tiễn”, đồng chí Nguyễn Thị Lệ đánh giá.

 

Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Thị Lệ cũng thẳng thắn đánh giá, có đơn vị thực hiện chưa phù hợp với định hướng, yêu cầu và tình hình thực tế đơn vị. Công tác quy hoạch chưa đảm bảo phương châm “mở”, chưa đảm bảo cơ cấu 3 độ tuổi, tỷ lệ nữ, trẻ. Việc thực hiện quy trình 5 bước trong bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử tại nhiều đơn vị còn lúng túng, chưa đồng bộ.

 

Tại hội nghị, nhiều đại biểu là lãnh đạo các quận ủy, huyện ủy… cũng bày tỏ, quy trình mới có nhiều điểm tích cực, tiến bộ. Song, quy trình 5 bước này phức tạp hơn quy trình cũ nên trong quá trình triển khai thực hiện đã gặp lúng túng. Từ đó, các đại biểu đề nghị có các hướng dẫn cụ thể nhằm đảm bảo công tác quy hoạch, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ được thực hiện một cách chặt chẽ và thuận tiện.

 

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân: Kiểm soát lạm dụng quyền lực trong công tác cán bộ ảnh 1

 
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao đổi với các đại biểu tại hội nghị giao ban. Ảnh: VIỆT DŨNG

 

Tuân thủ quy chế, đảm bảo dân chủ

 

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đánh giá, các tổ chức Đảng đã chuyển biến căn bản trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ theo quy trình mới, góp phần đảm bảo công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ chặt chẽ hơn.

 

Tuy vậy, các đơn vị cũng phải rà soát, triển khai thực hiện công tác quy hoạch, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ theo quy trình mới cho phù hợp. Đồng thời, công tác tổ chức, xây dựng Đảng cần phải thay đổi để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

 

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng giao nhiệm vụ tập trung thực hiện một cách quyết liệt, chặt chẽ việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết 18-NQ/TW.

 

Liên quan đến Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cũng như khắc phục lạm dụng quyền lực và kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, khẳng định hiện nay chưa có văn bản nào nêu rõ những biện pháp khắc phục lạm dụng quyền lực trong công tác cán bộ. Song, thực tiễn cho thấy có các nguy cơ lạm dụng quyền lực rất lớn nên cần được khắc phục, kiểm soát.

 

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, Đảng lãnh đạo, chịu trách nhiệm trong công tác cán bộ đối với cả hệ thống chính trị. Cụ thể, công tác cán bộ thuộc trách nhiệm, quyền hạn của bí thư, phó bí thư. Khi bí thư, phó bí thư không làm đúng quy chế trong quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ sẽ dẫn đến nguy cơ lạm dụng quyền lực.

 

“Vừa qua, một số quận –  huyện có cán bộ bị kỷ luật cũng vì không thực hiện đúng các yêu cầu, vi phạm quy chế hoạt động”, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân dẫn chứng.

 

Vì vậy, người đứng đầu cấp ủy là bí thư, phó bí thư phải quan tâm thực hiện đúng quy chế hoạt động và phải đảm bảo dân chủ. Đồng thời phải thực hiện tốt quy chế liên quan đến mỗi quan hệ công tác giữa cấp ủy và chính quyền cùng cấp, đảm bảo cấp ủy lãnh đạo, giám sát và kiểm tra nhưng không can thiệp quá sâu vào công việc của chính quyền.

 

              Tập trung đánh giá, luân chuyển cán bộ

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu, từ đây đến cuối năm 2018, các tổ chức Đảng phải tập trung đánh giá cán bộ chủ chốt giữa nhiệm kỳ, gắn với việc quy hoạch, bố trí cán bộ. Trong đó cũng phải rà soát tiêu chuẩn cán bộ chủ chốt, xem xét những nội dung cần bổ sung để chuẩn bị đội ngũ cán bộ cho nhiệm kỳ tiếp theo.

Ví dụ, về chính quyền thì chủ tịch quận nên có kinh nghiệm làm việc ở cấp phường hoặc giám đốc sở cũng cần thiết phải có thời gian công tác ở cấp quận. Tương tự, bí thư quận – huyện ngoài việc từng công tác qua cấp phường thì cũng nên có thời gian làm công tác chính quyền, đoàn thể…

Khi thực hiện đánh giá cán bộ cần thực hiện đánh giá nhiều chiều có cấp ủy cùng cấp, cấp dưới, cấp trên tham gia đánh giá. Gắn với đánh giá là thực hiện công tác luân chuyển cán bộ.


 

Theo Báo Sài Gòn Giải Phóng