Sáng nay 17-4, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X đã tổ chức Hội nghị lần thứ 16. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, chủ trì hội nghị.

 

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, hội nghị đánh giá tình hình kinh tế – xã hội và sơ kết 3 tháng đầu tiên thực Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân: Sắp xếp lại người đứng đầu khi có biểu hiện tham nhũng ảnh 1Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG
 
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cũng quán triệt kế hoạch xây dựng các báo cáo chuyên đề và báo cáo tổng hợp đánh giá nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ X và Nghị quyết XII của Đảng.

 

“Với quy mô kinh tế – xã hội của TPHCM thì việc rà soát kết quả thực hiện, thấy được xu hướng triển khai các chương trình đột phá phát triển kinh tế xã hội là rất cần thiết. Qua đó, có thể kiến nghị thêm giải pháp để 2,5 năm còn lại của nhiệm kỳ thực hiện, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đề ra, trong đó có Nghị quyết 54 của Quốc hội”, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân lưu ý.

 

Đi vào cụ thể, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND TPHCM xây dựng các báo cáo chuyên đề về kết quả thực hiện 7 chương trình đột phá của TP.

 

“Các báo cáo chuyên đề đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện 7 chương trình đột phá cần tập trung vào 4 nội dung chính”, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh và lưu ý việc đánh giá phải lượng hóa kết quả thực hiện từng chương trình đột phá so với mục tiêu đặt ra.

 

Ngoài ra, ở mỗi chương trình phải đánh giá tiến độ thực hiện các giải pháp cùng các nhiệm vụ chủ yếu. Đánh giá việc huy động và sử dụng các nguồn lực thực hiện (tài chính, đất đai, con người và thông tin) cũng phải được làm rõ.

 

Đồng thời đánh giá tính hiệu quả của phương thức triển khai mỗi chương trình; trách nhiệm của Ban Thường vụ Thành ủy, UBND TP, các sở – ngành và quận – huyện trong việc triển khai mỗi chương trình.

 

Trên cơ sở đó đưa ra dự báo kết quả thực hiện, tác động kinh tế – xã hội của mỗi chương trình và đề xuất các nội dung cần bổ sung để triển khai trong giai đoạn 2018-2020. Bên cạnh đó, kiến nghị đổi mới cách tổ chức triển khai thực hiện của UBND TP và các sở – ngành, quận – huyện và kiến nghị trách nhiệm lãnh đạo, giám sát của Thành ủy, HĐND TP đối với mỗi chương trình.

 

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân: Sắp xếp lại người đứng đầu khi có biểu hiện tham nhũng ảnh 2Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X khai mạc sáng 17-4-2018. Ảnh: VIỆT DŨNG
 
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND TP xây dựng báo cáo tổng hợp đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế – xã hội. Báo cáo tập trung vào 8 nội dung như kết quả phát triển lĩnh vực văn hóa – xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 và 6 (khóa XII); kết quả bước đầu xây dựng đô thị thông minh, khu đô thị sáng tạo …
 

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phân tích, một trong những thành tố quan trọng phát triển TP thời gian qua là truyền thống sáng tạo. Theo đó, từ năm 1975 đến nay, nhiều mô hình của TPHCM từ hoạt động kinh doanh, quản lý, công tác xã hội, phong trào quần chúng… với cách làm sáng tạo đã mang hiệu quả, được nhân rộng ra cả nước.

 

Do đó, đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết 54, bên cạnh việc khai thác tốt nhằm tăng nguồn lực tài chính thì cần vận dụng cơ chế, chính sách đặc thù để phát huy nguồn lực con người gắn với sáng tạo.

 

“Thời gian qua, TPHCM đã phát huy được nguồn lực này nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới. Để thực hiện có kết quả Kết luận 21 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 54 của Quốc hội, Ban Tuyên giáo Thành ủy xây dựng báo cáo chuyên đề, định hướng nội dung giáo dục và phát huy sáng tạo. Đây là giải pháp đặc thù của TPHCM thời gian tới”, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

 

Báo cáo này phải nêu những điểm nổi bật về sức sáng tạo của TP, nêu kết quả công trình sáng tạo của TP và xác định yêu cầu để phát huy nguồn lực sáng tạo trong thời gian tới.

 

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cũng đề cập đến một nội dung quan trọng khác, là chuyên đề năng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

 

Ban Tổ chức Thành ủy được phân công chủ trì, xây dựng báo cáo chuyên đề nêu trên. Đồng thời phối hợp với Ban Nội chính Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy xây dựng báo cáo chuyên đề bố trí lại cán bộ khi người đứng đầu vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước về trách nhiệm người đứng đầu và các các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống.

 

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân: Sắp xếp lại người đứng đầu khi có biểu hiện tham nhũng ảnh 3Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao đổi với đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG
 
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nhận xét, để kết luận một cán bộ, đảng viên có tham nhũng là rất khó vì phải theo trình tự, thủ tục chặt chẽ và có bản án có hiệu lực của tòa án. Trong khi đó, trong thực tế những biểu hiện liên quan đến tham nhũng gắn với trách nhiệm người đứng đầu thì có thể kiểm tra, đánh giá được mà không cần phải chờ tòa án xét xử. Qua đánh giá, nếu xác định có vi phạm thì cán bộ, đảng viên đó sẽ bị nhắc nhở hoặc sắp xếp lại vị trí công việc.
 

“Cách tiếp cận hiện nay là không đợi đến khi tòa xét xử”, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân khẳng định và nhấn mạnh đến sức mạnh của tổ chức đảng và chính quyền trong việc kiểm tra, giám sát để đánh giá và sắp xếp lại. Việc sắp xếp lại có khi không phải là một hình thức kỷ luật nhưng đó là sự cụ thể hóa Nghị quyết của Trung ương liên quan đến trách nhiệm người đứng đầu. Do đó, bất kỳ trường hợp nào có biểu hiện và xét thấy cần thiết thì sẽ sắp xếp lại.

 

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân còn yêu cầu rà soát lại trong thời gian qua các cơ quan, đơn vị đã thực hiện nội dung này chưa. Thông qua báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ cũng để nhìn lại trách nhiệm của các sở – ngành, quận – huyện, lãnh đạo TP và tiến hành sắp xếp lại trong thời gian tới.

 

Ngoài ra, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy xây dựng báo cáo công tác kiểm tra của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Ban Nội chính Thành ủy chủ trì báo cáo về công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, lãng phí…

 

Trên cơ sở các báo cáo, đánh giá nêu trên cần rút ra các bài học kinh nghiệm và các yêu cầu, nhiệm vụ giải pháp mới cho giai đoạn 2018-2020.

 

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM, cho biết những tháng đầu năm 2018 kinh tế TPHCM tiếp tục tăng so với cùng kỳ. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 7,64%.

 

Tuy vậy, TPHCM vẫn còn nhiều điểm hạn chế cần khắc phục. Đơn cử một vài địa phương, đơn vị giáo dục vẫn để xảy ra tình trạng thiếu trách nhiệm của Ban giám hiệu, giáo viên đứng lớp làm ảnh hưởng đến tâm lý, hiệu quả học tập của học sinh, niềm tin của gia đình vào nhà trường. Vì vậy, trong thời gian tới UBND TP sẽ tập trung chỉ đạo chấn chỉnh nghiêm túc, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương dạy và học.

 

Ngoài ra, trong công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) vẫn còn tình trạng buông lỏng trong quản lý nhà nước. Đặc biệt, công tác kiểm tra, giám sát dù thực hiện thường xuyên nhưng xử lý vi phạm thiếu kiên quyết, để xảy ra tình trạng không khắc phục vi phạm, tái phạm nhiều lần về quy định an toàn PCCC.

 

“Vụ cháy xảy ra tại chung cư Carina Plaza (quận 8) là một bài học lớn về PCCC, đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Vì vậy cần tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm các công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trên toàn địa bàn, đặc biệt tại các chung cư cao tầng.

 

Theo SGGP