Đến dự, có đồng chí Trương Văn Rón, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty; đồng chí Phùng Đình Dũng, Đảng ủy viên – Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty cùng lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể Tổng Công ty.

         

Theo báo cáo chính trị do đồng chí Lê Thị Thu Thủy, Bí thư Chi bộ trình bày, 03 năm qua, Chi bộ  đã luôn bám sát thực tiễn và các chỉ đạo của Đảng bộ Tổng Công ty, tiếp tục phát huy được vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo tập trung; có sự đoàn kết thống nhất cao giữa cấp ủy và Ban Điều hành doanh nghiệp trong việc thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo sức khỏe người lao động vừa khắc phục khó khăn, nổ lực trong hoạt động kinh doanh; khai thác tốt các hoạt động dịch vụ, tiết giảm chí phí; lợi nhuận trước thuế tăng trung bình trên 2,5%/1 năm; đời sống và thu nhập của người lao động ngày một được nâng lên; công tác xây dựng Chi bộ, công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm thực hiện tốt, lãnh đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho Công đoàn Công ty tổ chức được nhiều hoạt động thi đua và chăm lo lợi ích đoàn viên…

 

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty Trương Văn Rón ghi nhận sự nổ lực của tập thể Chi bộ đã phấn đấu thực hiện đạt được trong giai đoạn 2020 – 2023; từ nay đến cuối nhiệm kỳ, đồng chí đề nghị tập thể Chi bộ cùng Ban Điều hành doanh nghiệp đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu về nhiệm vụ chính trị; xây dựng chiến lược và khai thác tốt các hoạt động dịch vụ để giữ vững sự ổn định và phát triển của Công ty; tiếp tục giữ được sự tín nhiệm của cổ đông; củng cố, kiện toàn quy chế hoạt động của Chi bộ theo Quy định số 48-QĐ/TW của Ban Bí thư “về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước”; duy trì, thực hiện tốt nề nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, đảm bảo tính lãnh đạo, giáo dục và chiến đấu, gắn với các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng bộ phận, của doanh nghiệp; quan tâm chăm lo tốt đời sống của người lao động…

 

Sỹ Bình Phong