Chi bộ 5 trực thuộc Đảng bộ cơ quan Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV (Satra) gồm 14 đảng viên chính thức đang công tác tại Văn phòng, Ủy ban Kiểm tra và các Ban Đảng ủy Tổng Công ty (trong đó có 2 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ và 2 đồng chí Đảng ủy viên Tổng Công ty), có nhiệm vụ tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy và Đảng ủy Tổng Công ty lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát và lãnh đạo 3 đoàn thể chính trị Tổng Công ty.

 

 

          Trong nhiệm kỳ 2015 – 2017, tập thể cấp ủy chi bộ đã có nhiều cố gắng lãnh đạo chi bộ thực hiện tốt Nghị quyết đề ra, từng đảng viên gương mẫu, nỗ lực học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đoàn kết, phấn đấu với tinh thần trách nhiệm cao để hoàn thành nhiệm vụ được giao; chi bộ nhiều năm liền giữ được danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh và 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

 

          Trên tinh thần khẩn trương, nghiêm túc cùng với không khí vui tươi, cởi mở và đoàn kết, tại đại hội đã có 7 lượt ý kiến góp ý cho dự thảo văn kiện, chỉ ra những ưu điểm mà chi bộ cần phát huy như: đảng viên chấp hành tốt ý thức tổ chức kỷ luật; giữ mối quan hệ tốt với các phòng, ban, bộ phận trong cơ quan Tổng Công ty; hỗ trợ, hướng dẫn tận tình các cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Tổng Công ty…; đồng thời cũng chỉ ra những mặt hạn chế trong nhiệm kỳ 2017 – 2020 cần khắc phục. Phương hướng tới cấp ủy chi bộ cần chủ động lãnh đạo đảng viên thực hiện tốt các nhiệm vụ do Đảng ủy cơ quan Tổng Công ty và sự chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ và Đảng ủy Tổng Công ty giao; quan tâm công tác đào tạo nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ để đảng viên thích ứng nhanh với giai đoạn tái cơ cấu Tổng Công ty; cử ít nhất 1 đồng chí học cao cấp lý luận chính trị; 100% đảng viên thực hiện tốt bản cam kết theo Quy định 101-QĐ/TU của Ban Bí thư về “trách nhiệm nêu gương  của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu”; tham mưu Đảng ủy triển khai thực hiện tốt Quy định 89-QĐ/TW của Ban chấp hành Trung ương về…     

 

 

          Đại hội đã giới thiệu và tổ chức bầu cử cấp ủy nhiệm kỳ 2017 – 2020 gồm 3 đồng chí:

 

1.     Đ/c Đặng Văn Hưng    

 

2.     Đ/c Đàm Chi Phương

 

3.     Đ/c Phạm Cát Bình

 

          Với số phiếu tuyệt đối Đại hội đã bầu trực tiếp đồng chí Đặng Văn Hưng giữ nhiệm vụ Bí thư Chi bộ và đồng chí Đàm Chi Phương giữ nhiệm vụ Phó Bí thư Chi bộ.

 

          Ngô Chiến Sỹ