Tham dự Đại hội có đồng chí Lâm Dũng Tiến, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty cùng 14 đảng viên chính thức được triệu tập về dự Đại hội.

         

Chi bộ 5 với đặc điểm tất cả đảng viên là trưởng, phó và chuyên viên Văn phòng, Ủy ban kiểm tra, Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Ban Công tác Dân vận Đảng ủy Tổng Công ty, với nhiệm vụ tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ và Đảng ủy Tổng Công ty về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

 

   

Theo báo cáo chính trị, trong nhiệm kỳ, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ Tổng Công ty tiếp tục có chuyển biến tích cực. Từng đảng viên chi bộ đã chủ động, tích cực tham mưu cho Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác chính trị tư tưởng; công tác đánh giá cán bộ, kiện toàn, bố trí, sắp xếp bộ máy bảo đảm quy trình, quy định; công tác kiểm tra, giám sát được triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả theo đúng Điều lệ Đảng; công tác Dân vận và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở bám sát thực tiễn, nắm chắc tình hình tư tưởng trong người lao động kịp thời tham mưu, báo cáo Đảng ủy chỉ đạo xử lý cụ thể những vấn đề phát sinh, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong toàn Tổng Công ty; Văn phòng đã làm tốt chức năng tham mưu, tổng hợp thông tin, nắm tình hình, nghiên cứu đề xuất, dự thảo các chỉ thị, nghị quyết, xây dựng quy chế, chương trình công tác của Đảng uỷ và các văn bản giúp Đảng ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ…

         

Là chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Cơ quan Tổng Công ty, bằng nhiều giải pháp linh hoạt trong tổ chức sinh hoạt chi bộ, xây dựng tác phong làm việc chuyên nghiệp, khoa học, từng đảng viên tiên phong, gương mẫu trong công tác, trong sinh hoạt, nội bộ đoàn kết thống nhất theo phương châm "Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, chi bộ 5 được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ nhiều năm liền.

    

Tại Đại hội, đã có 7 lượt ý kiến phát biểu thảo luận với 18 nội dung của đại biểu góp ý cho dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ VI, Đại hội Đảng bộ Cơ quan Tổng Công ty lần thứ VII và Đại Chi bộ lần thứ XIII.

 

Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đã nhất trí cao bầu cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 gồm 03 đồng chí: đồng chí Ngô Thịnh Hưng giữ nhiệm vụ Bí thư Chi bộ, đồng chí Trần Mỹ Hạnh giữ nhiệm vụ Phó Bí thư Chi bộ và đồng chí Phạm Cát Bình tái cử giữ nhiệm vụ Chi ủy viên Chi bộ 5.

 

 

Tính đến nay Chi bộ 5 là Chi bộ thứ 11/15 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cơ quan Tổng Công ty đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội Chi bộ theo chỉ đạo của Đảng ủy Tổng Công ty.  

 

Bài Ngô Chiến Sỹ – Ảnh Phạm Cát