Chi bộ Công ty Ngọc Đồng là đơn vị trực thuộc Đảng bộ Cơ quan Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV (Satra) được thành lập từ tháng 7/2018 chỉ với 5 đảng viên được phân công giữ những nhiệm vụ chủ chốt quản lý điều hành bộ máy nhân sự 44 người cùng các thiết bị tiên tiến của Nhà máy như hệ thống sấy, bóc vỏ trấu, xát trắng, đánh bóng, tách màu, đóng gói, đóng hàng,…với công suất đầu ra 500 tấn/ngày.

 

 

Theo báo cáo chính trị trình Đại hội, tuy mới thành lập nhưng tập thể đảng viên chi bộ đã nổ lực trong việc lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Công ty, hiệu quả kinh doanh và lợi nhuận ngày một tăng, đáp ứng phần lớn các đơn hàng gạo đang kinh doanh trong hệ thống bán lẻ của Satra trên thị trường nội địa và xuất khẩu; trở thành nhà cung cấp gạo cho các doanh nghiệp có yêu cầu kiểm soát cao như nhà máy bia Việt Nam, nhà máy bột mì và các siêu thị; riêng hệ thống Satrafoods của Tổng Công ty, Công ty đã cung cấp trung bình mỗi tháng từ 250 đến 300 tấn; thu nhập bình quân của người lao động 10.500.000 đồng/tháng.

        

Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được chi bộ đặt biệt quan tâm, do mô hình đặc thù chi bộ hoạt động tại Công ty cách Cơ quan Đảng bộ Tổng Công ty trên 200 km cho nên việc triển khai cho đảng viên tham gia học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng cấp trên đều bằng hình thức trực tuyến do Đảng ủy Satra tổ chức; từng đảng viên gương mẫu đăng ký và thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề từng năm bằng những việc làm cụ thể gắn với nhiệm vụ chuyên môn được giao.  

         

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Đặng Văn Hưng, Phó Ban Tổ chức Đảng ủy Satra đã thay mặt Đảng ủy Cơ quan Tổng Công ty ghi nhận những kết quả chi bộ đạt được bước đầu từ ngày thành lập đến nay; nhiệm kỳ 2020 – 2022, đồng chí đề nghị Chi bộ cần có sự phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Doanh nghiệp trong trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; quan tâm công tác bồi dưỡng phát triển đảng viên mới từ nguồn lao động của Công ty để tăng sức mạnh và vai trò lãnh đạo của Chi bộ đối với Công ty; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương Đảng 4 khóa XII tại Chi bộ.

 

         

Với số phiếu đạt 100%, đồng chí Cao Hồng Văn, Trưởng Phòng Sản xuất Công ty được bầu giữ nhiệm vụ Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 -2022.    

 

Ngô Chiến Sỹ.