Tại buổi sinh hoạt, chi bộ đã được nghe Thạc sĩ Hà Trung Thành – Giảng viên chính Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Cán bộ TP.HCM trao đổi về chặng đường đấu tranh oanh liệt của Đảng ta trong 93 năm qua, những khó khăn, gian khổ, sự hy sinh cùng những thắng lợi vẻ vang mà nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng, ý nghĩa sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam ngày 03/02/1930.

 

 

Qua đó, từng đồng chí đảng viên càng trân trọng quá khứ, nâng niu, giữ gìn những thành quả của cách mạng, càng thấm thía và biết ơn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh; càng thấu hiểu, tin yêu và tự hào thêm về dân tộc ta – một dân tộc anh hùng, thông minh và sáng tạo; tự hào về Đảng ta – Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh một lòng một dạ chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

 

 

Trước khi kết thúc buổi sinh hoạt chuyên đề, Đ/c Hà Minh Hùng, Bí thư Chi bộ đã kêu gọi toàn Chi bộ tập trung tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; nâng cao trách nhiệm nêu gương và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Chi bộ; thực hiện tốt việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, xây dựng môi trường lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. Nâng cao hiệu quả khai thác và đầu tư mới hệ thống cơ sở vật chất hạ tầng phục vụ cho việc phát triển theo chiều sâu các ngành nghề kinh doanh, xuất nhập khẩu….

 

Liên Trần