Trong nhiệm kỳ, Chi ủy Chi nhánh Vissan Hà Nội đã tập trung lãnh đạo Chi nhánh Hà Nội và Nhà máy Chế biến Thực phẩm Bắc Ninh thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa đảm bảm hoạt động sản xuất kinh doanh, cung ứng đầy đủ hàng hóa cho thị trường Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Cấp ủy chi bộ đã lãnh đạo Ban điều hành và các đoàn thể tại 2 đơn vị thực hiện tốt các phong trào thi đua lao động sáng tạo, xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, qua đó góp phần giúp doanh thu và lợi nhuận hằng năm đều đạt mức tăng trưởng khá tốt, tiêu biểu như Nhà máy CBTP Bắc Ninh chỉ tiêu lợi nhuận năm 2020 đạt 151%, năm 2021 đạt 131% so với kế hoạch. Về công tác xây dựng Đảng, Chi ủy đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng; triển khai nghiêm túc các nghị quyết, kết luận, Chỉ thị của Đảng và các văn bản của Đảng ủy Công ty; lãnh đạo thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị 10-CT/TW và hướng dẫn 12-HD/BTCTW; việc kiểm điểm tự phê bình, phê bình gắn với công tác đánh giá phân tích chất lượng tổ chức đảng, đảng viên; đã kết nạp 04 đảng viên mới, đạt 100% chỉ tiêu đề ra, được Đảng ủy Công ty khen thưởng về thành tích thực hiện tốt công tác phát triển đảng.

 

 

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Đ/c Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty mong muốn Chi bộ tập trung xây dựng, phát triển thương hiệu Vissan và mạng lưới hệ thống phân phối, cửa hàng giới thiệu sản phẩm, phấn đấu đến năm 2025, Vissan sẽ có hệ thống phân phối phủ rộng khắp các tỉnh phía bắc, thương hiệu Vissan được người tiêu dùng các tỉnh phía bắc tin yêu, lựa chọn; đồng thời quan tâm lãnh đạo tối ưu hóa hoạt động của Nhà máy Bắc Ninh. Trong đó chú trọng thực hiện chương trình phát triển nguồn nguyên liệu để đảm bảo hoạt động sản xuất; tham mưu đầu tư phát triển máy móc, trang thiết bị để đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường trong giai đoạn hiện tại và phương hướng 5 năm, 10 năm tới. Lãnh đạo thực hiện tốt phong trào thi đua lao động sáng tạo, cải tiến, đổi mới quy trình sản xuất để nâng cao hiệu quả sản xuất, thực hành tiết kiệm. Chú trọng rà soát, nâng cao năng lực quản trị, điều hành sản xuất, quản lý tốt chi phí. Chú ý thực hiện tốt công tác quản trị rủi ro. Phát huy vai trò của các đoàn thể tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phong trào lao sáng tạo, tiếp tục phát huy việc chăm lo đời sống, lợi ích chính đáng người lao động, tạo sự gắn bó trong người lao động với đơn vị, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

 

 

 Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty và Thường trực Đảng ủy Công ty CP Vissan chúc mừng các đồng chí trúng cử vào cấp ủy chi nhánh Vissan Hà Nội nhiệm kỳ 2022-2025

 

Đến nay, Vissan đã có 9/17 chi bộ tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025. Dự kiến công tác tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc của Đảng bộ Vissan sẽ hoàn tất trong tháng 9/2022.

 

Ngô Phạm Huỳnh