Các đoàn viên chuẩn bị mở thùng từ thiện
 
Cùng chia sẽ nỗi đau và mất mát của người dân vùng lũ, đặc biệt là các em học sinh ở 2 Tỉnh Phú Yên và Bình Bịnh. Được sự chấp thuận của Phó Tổng Giám đốc TCT – Thủ trưởng Cơ quan TCT, Chi đoàn Cơ quan TCT đã đứng ra tổ chức đợt quyên góp trong 02 ngày (ngày 12 và 13 tháng 11 năm 2009). 
 
Tổng số tiền quyên góp được, Ban chấp hành Chi đoàn Cơ quan TCT đã trao cho Đoàn Tổng Công ty nhằm góp phần cho việc tổ chức chương trình cứu trợ “Thắp sáng ước mơ trẻ em vùng lũ” tại tỉnh Phú Yên và Bình Định, dự kiến tổ chức vào ngày 16 tháng 11 năm 2009.
 
(Theo Chi đoàn Cơ quan TCT)