Chi đoàn Cơ quan Tổng Công ty tổ chức và vận động các bạn đoàn viên đăng ký tham gia dự thi vào sáng ngày 20/3/2015. Qua Hội thi đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, truyền bá, học tập lịch sử, truyền thống trong đoàn viên Chi đoàn Cơ quan; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc tìm hiểu lịch sử, truyền thống dân tộc