Hội đồng tiền lương quốc gia công bố kết quả tăng lương tối thiểu vùng năm 2018.

 

Ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia cho biết: Bước vào phiên họp phiên thứ 3, Tổng Liên đoàn lao động đề xuất mức tăng là 8% và VCCI đại diện cho chủ sử dụng lao động đề xuất là 5%. Sau quá trình thương lượng, các bên đề xuất 2 mức tăng 7% và 6,5% và tiến hành bỏ phiếu.

 

Hội đồng tiền lương quốc gia họp phiên thứ 3 có 14 thành viên. Kết quả bỏ phiếu có 6 thành viên bỏ mức 7% và và 8 thành viên bỏ phiếu chốt mức 6,5%.

 

Nhận xét về mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2018 là 6,5%, ông Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cho rằng: "Đưa ra mức tăng lương tối thiểu 7% là đã có sự cân nhắc, chia sẻ với doanh nghiệp, kết quả đa số bỏ phiếu 6,5% nên chúng tôi không hài lòng, nhưng theo quy chế, chúng tôi chấp nhận kết quả này".

 

Còn ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch VCCI cũng cho rằng: "Chúng tôi chưa hài lòng với mức tăng 6,5% vì nhiều doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Trong 5 năm qua, mức tăng lương tối thiểu luôn ở mức trên 13% và gây áp lực nhiều chi phí đầu vào".

 

Mức tăng lương tối thiểu vùng: (đơn vị tính đồng):

 

Vùng

Lương tối thiểu vùng tăng 6,5%

 

Mức tăng so với năm 2017

Năm 2017

 

Năm 2018

 

Vùng I

3.750.000

3.980.000

230.000

Vùng II

3.320.000

3.530.000

210.000

Vùng III

2.900.000

3.090.000

190.000

Vùng IV

2.580.000

2.760.000

180.000