Chiều ngày 16/6/2017 tại số C34/I đường 2G, Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc, Huyện Bình Chánh đã diễn ra Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty Phát triển Kinh tế Duyên Hải  (Cofidec); đây là đơn vị được Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty chỉ định tổ chức Đại hội điểm.

 

 

          Đến dự, có ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty; ông Phùng Đình Dũng, Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty; ông Hồ Phước Hải, Đảng ủy viên TCT, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty cùng 104 đại biểu chính thức được triệu tập thay mặt cho 762 đoàn viên Công đoàn Công ty Cofidec về dự Đại hội.

 

          Nhiệm kỳ 2012-2017 Công đoàn đã phối hợp với Ban điều hành doanh nghiệp tổ chức tốt các phong trào thi đua “lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, “phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”… góp phần đẩy mạnh được hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Doanh thu năm 2012 là 296,08 tỷ đồng, đến năm 2016 tăng lên 342,99 tỷ đồng; lợi nhậun trước thuế năm 2012 là 17,58 tỷ đồng đến năm 2016 tăng lên 38,87 tỷ đồng; thu nhập bình quân người lao động năm 2012 là 4,46 triệu đồng, đến năm 2016 tăng lên 8,33 triệu đồng. Trong nhiệm kỳ đã có 14 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, làm lợi cho Công ty trên 950 triêu đồng; kết nạp vào tổ chức 1.067 đoàn viên; bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng 36 đoàn viên ưu tú và đã có 19 đoàn viên được kết nạp vào tổ chức Đảng; người lao động đóng góp cho hoạt động xã hội từ thiện số tiền 643,8 triệu đồng, đóng góp cho Chương trình Satra vì biển đảo quê hương 175 triệu đồng.

 

  

 

          Ông Hồ Phước Hải, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty phát biểu chia sẻ với người lao động những thuận lợi, khó khăn của Công ty trong phương hướng tới khi Công ty Mẹ triển khai Cổ phần hóa doanh nghiệp; ông đề nghị sau Đại hội Công đoàn Công ty cần quan tâm kết hợp với lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức tốt các phong trào thi đua nhằm tăng năng suất lao động, tăng thu nhập cho người lao động, thường xuyên cung cấp thông tin về tình hình thời sự, tình hình sản xuất, kinh doanh của Công ty, tình hình thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp Công ty Mẹ… để người lao động được biết.

 

          Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Phùng Đình Dũng, Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty ghi nhận những kết quả mà Công đoàn Công ty Cofidec đã phấn đấu cũng người sử dụng lao động vượt qua khó khăn, đưa hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ngày một phát triển; ông đề nghị nhiệm kỳ 2017 – 2022 Ban chấp hành Công đoàn mới tiếp tục kết hợp với Ban điều hành doanh nghiệp thực hiện những giải pháp đã đặt ra  như xây dựng nhà lưu trú, nhà giữ trẻ, cửa hàng bách hóa tại Công ty, tổ chức bếp ăn tại Công ty … do Công đoàn quản lý nhằm giúp cho người lao động an tâm làm việc và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, giúp cho doanh nghiệp phát triển bền vững…

 

          Đại hội đã bầu ra 9 ủy viên Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017 – 2022 và tại phiên họp Ban chấp hành lần thứ nhất đã bầu bà Nguyễn Thị Lệ Thy, Trưởng Phòng Quản lý sản xuất Công ty giữ nhiệm vụ Chủ tịch Công đoàn.

 

Đình Chi Công đoàn.