Tại hội nghị, đồng chí Ma Xuân Việt, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy thừa ủy quyền của Ban Thường vụ Thành ủy đã trao Quyết định số 3004-QĐNS/TU ngày 31/01/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy công nhận đồng chí Trương Văn Rón, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên Chuyên trách Hội đồng thành viên Tổng Công ty Satra giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020

 

Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho đồng chí Trương Văn Rón tại hội nghị, đồng chí Ma Xuân Việt đã chúc mừng, đồng thời tin tưởng, trên cương vị mới, đồng chí Trương Văn Rón tiếp tục phát huy năng lực chuyên môn, trí tuệ và bản lĩnh chính trị, cùng với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty đoàn kết, nêu cao quyết tâm chính trị, lãnh đạo đại hội Đảng cấp cơ sở tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công; hoàn thành các thủ tục thoái vốn tại các doanh nghiệp thành viên, thực hiện cổ phần hóa Công ty Mẹ và đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh của Satra ngày càng phát triển. 

 

 

Sau khi nhận quyết định, đồng chí Trương Văn Rón phát biểu thể hiện quyết tâm tiếp tục học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn; đoàn kết cùng Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xây dựng Đảng bộ Satra ngày càng vững mạnh; hoạt động sản xuất, kinh doanh của Satra ngày càng phát triển, trước mắt cùng Ban chấp hành Đảng bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra.

 

Ngô Chiến Sỹ