Đến dự, có đồng chí Trương Văn Rón, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty – Bí thư Đảng ủy Cơ quan; đồng chí Phùng Đình Dũng, Đảng ủy viên – Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty; đồng chí Phạm Thi Vân, Đảng ủy viên – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty cùng 160 đại biểu được giới thiệu từ Hội nghị 16 Công đoàn bộ phận về tham dự.

 

Nhiệm kỳ 2017 -2023, hoạt động và phong trào công nhân, người lao động của Công đoàn Cơ quan có nhiều tiến bộ; cán bộ, đoàn viên luôn thể hiện được năng lực của mình trong công tác chuyên môn cũng như học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; bám sát định hướng của Công đoàn Tổng Công ty, tham mưu, giúp việc  cho Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc, góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của toàn Tổng Công ty; hàng năm đều được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Liên đoàn Lao động Thành Phố.

 

 

Cùng với đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động, Ban Chấp hành Công đoàn đã tham mưu lãnh đạo Tổng Công ty chăm lo tốt đời sống cho người lao động thông qua các hoạt động phúc lợi đoàn viên. Đồng thời, Công đoàn Cơ quan là một trong những đơn vị thuộc Satra đi đầu trong các cuộc vận động đoàn viên ủng hộ quỹ xã hội từ thiện, chương trình “Satra vì biển đảo quê hương”, đồng bào miền Trung bị lũ lụt, chăm lo tuyến đầu chống dịch Covid-19… với tổng kinh phí trên 4 tỷ đồng; nhận phụng dưỡng, chăm lo 2 Mẹ Việt Nam Anh hùng và 1 thương binh với tổng kinh phí 240 triệu đồng; đã bồi dưỡng, giới thiệu cho tổ chức Đảng 26 đoàn viên ưu tú, trong đó có 10 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng.

 

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Trương Văn Rón, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Công đoàn và đoàn viên, người lao động trong Cơ quan Satra đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Phương hướng tới đồng chí đề nghị trên cơ sở Bộ Luật Lao động mới, Luật Công đoàn; Ban Chấp hành giúp đoàn viên, người lao động hiểu rõ, nắm chắc quyền lợi, nghĩa vụ của bản thân, từ đó nâng cao nhận thức, rèn luyện tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động trong Cơ quan; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và định hướng tư tưởng cho đoàn viên, người lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

         

 

Cùng phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phùng Đình Dũng, Chủ tịch Công đoàn Satra đề nghị thường xuyên quan tâm củng cố Công đoàn Cơ quan thực sự trong sạch vững mạnh, là trung tâm đoàn kết, tập hợp đoàn viên; đẩy mạnh việc bồi dưỡng, phát triển Đảng trong đoàn viên và qua đó giới thiệu bổ sung cho Đảng bộ Cơ quan những cán bộ xuất sắc trưởng thành từ phong trào công nhân và hoạt động công đoàn nhằm phục vụ cho sự phát triển bền vững của Cơ quan Tổng Công ty; tiếp tục vận động đoàn viên tham gia tốt Chương trình “Một triệu sáng kiến” và tổ chức tốt hội thi nghiệp vụ người lao động tại cơ quan nhằm góp phần đánh giá chất lượng nhân sự, làm cơ sở cho việc đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện nâng cao chất lượng lao động trong giai đoạn thực hiện Đề án tái cơ cấu Tổng Công ty và Cổ phần hóa Công ty Mẹ.

 

         

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan 09 đồng chí, đồng chí Nguyễn Định Quốc tiếp tục được bầu giữ nhiệm vụ Chủ tịch Công đoàn Cơ quan  và Đại hội cũng đã bầu 02 đại biểu chính thức dự Đại hội Công đoàn Tổng Công ty  nhiệm kỳ 2023 – 2028. Tính đến nay đã có 30/33 tổ chức Công đoàn trực thuộc Satra đã hoàn thành tổ chức Đại hội Công đoàn cấp cơ sở.

 

Sỹ Bình Phong