Đến tham dự, có Bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố; ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty; Ông Trần Văn Bắc, UVBTV Đảng ủy – Phó Tổng Giám đốc Thường trực Tổng Công ty; bà Nguyễn Thị Thanh Trúc, UVBTV Đảng ủy – Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Tổng Công ty, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng Công ty; ông Phùng Đình Dũng, Đảng ủy viên, Chủ tịch Công Đoàn Tổng Công ty cùng 156 đại biểu chính thức đại diện cho 170 người lao động được triệu tập về dự Đại hội.

 

 

Đ/c Trần Kim Yến, Thành ủy viên – Chủ tịch LĐLĐ TPHCM tham dự Đại hội Công Đoàn Cơ quan TCT

 

          Thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Nguyễn Định Quốc thông qua dự thảo báo cáo chính trị của Công đoàn Cơ quan Satra nhiệm kỳ 2017 – 2022. Theo đó, trong nhiệm kỳ 2012 – 2017 Ban chấp hành đã có nhiều cố gắng thực hiện tốt chức năng tập hợp, giáo dục, vận động công nhân viên chức lao động gương mẫu, tích cực hưởng ứng các hoạt động, phong trào thi đua tại cơ quan, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của cơ quan Tổng Công ty (doanh thu của Công ty Mẹ năm 2012 là 3.404,75 tỷ đồng, năm 2016 là 8.607,94 tỷ đồng; lợi nhuận năm 2012 là 1.540,45 tỷ đồng, năm 2016 là 4.908,07 tỷ đồng); quan tâm, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần và các chế độ chính sách đối với người lao động.

 

 

Đ/c Trần Văn Bắc, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Tổng Công ty phát biểu tại Đại hội

         

         Từ các cuộc vẫn động, người lao động Cơ quan Satra trong nhiệm kỳ đã đóng góp 164 triệu đồng cứu trợ đồng bào bị lũ lụt, 50 triệu đồng ủng hộ chương trình “Tết làm điều hay vì nông dân”, hơn 1,9 tỷ đồng cho chương trình “Satra vì biển đảo quê hương”; nhận phụng dưỡng 2 Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Thành phố Cần Thơ và Quận 6 Thành phố Hồ Chí Minh, 1 anh thương binh ở Quận 8; bồi dưỡng và giới thiệu 45 đoàn viên ưu tú cho tổ chức Đảng, trong đó có 9 đoàn viên được kết nạp vào Đảng; Công đoàn Cơ quan được công nhận danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc 5 năm liền 2012 – 2016, được nhận cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động Thành phố…

 

 

Nguyễn Thị Thanh Trúc, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng Công ty phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

 

          Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, bà Nguyễn Thị Thành Trúc, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng Công ty đã ghi nhận những kết quả của Công đoàn Cơ quan thực hiện được trong nhiệm kỳ qua, góp phần tích cực trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Công ty Mẹ; nhiệm kỳ 2017 – 2022 bà đề nghị Ban chấp hành Công đoàn quan tâm việc tổ chức tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, người lao động làm nòng cốt trong thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của BCH TW khóa XII, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện 6 chuẩn mực do Liên đoàn Lao động Thành phố phát động “Trung thực, trách nhiệm, chủ động, hợp tác, chia sẻ, tiết kiệm”; phát huy vai trò “Công đoàn tham gia thực hiện Đề án tái cơ cấu Tổng Công ty giai đoạn 2016 – 2020” đặc biệt là việc tham gia thực hiện tốt 3 công trình và 4 chương trình trọng điểm mà Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty nhiệm kỳ V đã đề ra…

 

          Cùng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Phùng Đình Dũng, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty đã phân tích và cho rằng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Công đoàn Cơ quan Tổng Công ty chính là góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tái cơ cấu doanh nghiệp, cổ phần hóa Công ty Mẹ, góp phần tích cực đưa hoạt động kinh doanh Tổng Công ty phát triển bền vững, chăm lo tốt đời sống của người lao động….; Phối hợp tốt với Ban Văn hóa Doanh nghiệp Tổng Công ty xây dựng tác phong làm việc chuyên nghiệp của nhân viên Satra không chỉ tại cơ quan Tổng Công ty mà phải được tuyên truyền, phổ biến đến cả hệ thống các doanh nghiệp hạch toán phụ thuộc và các doanh nghiệp thành viên Tổng Công ty; có kế hoạch cụ thể tổ chức vận động, khuyến khích và đầu tư cho một số công trình, sáng kiến, giải pháp thiết thực trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo…

 

          Đại hội đã bầu 9 ủy viên Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017 – 2022:

1.     Huỳnh Gia Lễ

2.     Nguyễn Định Quốc

3.     Huỳnh Thanh Phong

4.     Nguyễn Thị Út Lài

5.     Trần Quốc Bình

6.     Nguyễn Thị Minh Thảo

7.     Trần Lương

8.     Trần Hiểu Nghĩa

9.     Phan Lê Thùy Vy

 

 

           Đại hội cũng đã bầu 3 đại biểu chính thức dự Đại hội Đại biểu Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV nhiệm kỳ 2017 – 2022 dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 9/2017

 

1.     Huỳnh Thanh Phong

2.     Phan Lê Thùy Vy

3.     Huỳnh Gia Lễ

 

          Trong phiên họp thứ nhất, Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã bầu ông Nguyễn Định Quốc giữ nhiệm vụ Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Tổng Công ty; bầu 3  viên Ủy ban kiểm tra Công đoàn và ông Huỳnh Thanh Phong được bầu giữ nhiệm vụ Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn.

Ngô Chiến Sỹ.