Đến dự, có ông Hồ Xuân Lâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố; ông Lâm Dũng Tiến, Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty; các ông bà trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc cùng 150 đại biểu là cán bộ Công đoàn các cơ sở trực thuộc.

 

Trong năm 2018, hoạt động công đoàn toàn Tổng Công ty tiếp tục có bước chuyển biến, tiến bộ cả về nội dung và phương thức hoạt động; thực hiện chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên” Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty đã ký kết và triển khai kế hoạch phối hợp với Ban Quản lý hệ thống bán lẻ Satra thực hiện chương trình “Satra vì người lao động” giai đoạn 2018-2020 để giúp cho 670 người lao động thụ hưởng các sản phẩm, dịch vụ của tổ chức tài chính vi mô CEP với tổng kinh phí 15.329.000.000 đồng.

 

Đ/c Hồ Xuân Lâm, Phó Chủ tịch Liên Đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh trao Cờ thi đua của Liên Đoàn Lao Động Thành phố cho các Công Đoàn cơ sở có thành tích xuất sắc trong năm 2018

 

Bên cạnh đó, hàng loạt hoạt động có ý nghĩa được tổ chức Công đoàn triển khai trong năm đã trở thành phong trào được nhân rộng tại các công đoàn cơ sở như: Chương trình "Tết Sum vầy" tại các doanh nghiệp thành viên, hỗ trợ 8 "Mái ấm công đoàn" với tổng kinh phí 240.000.000 đồng, trợ cấp cho 282 người lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 692.695.000 đồng… 

 

Tại các Công đoàn cơ sở, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” diễn ra sôi nổi với nhiều nội dung thiết thực; công đoàn cơ sở đã động viên đoàn viên, công nhân lao động thực hiện được 53 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất; ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất; thực hành tiết kiệm, giảm chi phí quản lý, định mức tiêu hao nguyên, nhiên, vật liệu… với tổng giá trị làm lợi hơn 3,07 tỷ đồng.

 

Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty trao Bằng Khen của Liên Đoàn Lao động Thành phố cho các Công Đoàn cơ sở xuất sắc năm 2018

 

Một hoạt động được Ban Thường vụ Công đoàn Satra luôn quan tâm trong việc bảo vệ quyền lợi của người lao động là hướng dẫn và theo dõi kết quả tổ chức Hội nghị người lao động, ký thỏa ước lao động tập thể giữa người lao động và chủ doanh nghiệp; trong năm 2018, đại diện tập thể người lao động đã ký kết được 36/36 bản thỏa ước lao động tập thể; 36/36 công đoàn cơ sở cùng tham gia với doanh nghiệp tổ chức đối thoại định kỳ 3 tháng một lần, góp phần kịp thời giải quyết vướng mắc, bức xúc và kiến nghị của người lao động ở cơ sở, chưa để nơi nào tranh chấp lao động xảy ra, đóng góp thiết thực vào việc xây dựng quan hệ lao động ổn định, hiệu quả tại từng doanh nghiệp. 

 

Trong năm đã kết nạp 1.586 đoàn viên mới; bồi dưỡng giới thiệu cho tổ chức Đảng 133 đoàn viên ưu tú, trong đó có 55 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng.

 

 

Thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty, ông Phùng Đình Dũng đã trao danh sách đoàn viên ưu tú năm 2019 cho ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty.

 

Cũng tại hội nghị, Ông Hồ Xuân Lâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố đã trao tặng cờ thi đua Vững mạnh xuất sắc năm 2018 cho 5 Công đoàn cơ sở: Cơ quan Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn, Trung tâm Điều hành Satrafoods, Công ty Cổ phần Thực phẩm CJ Cầu Tre, Công ty Cổ phần Vissan, Công ty Cổ phần APT và tặng bằng khen của Liên đoàn Lao động Thành phố cho 9 tập thể và 31 cá nhân; Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty cũng đã tặng giấy khen 16 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVC-Lao động và hoạt động Công đoàn năm 2018.

 

Đ/c Hồ Xuân Lâm, Phó Chủ tịch Liên Đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo tạo Hội nghị

 

Có thể nói, những hoạt động của tổ chức Công đoàn từ Tổng Công ty đến cơ sở trong năm 2018 giúp cho người lao động thêm tin tưởng vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, vào sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Điều hành doanh nghiệp Tổng Công ty và cơ sở.

 

Ngô Chiến Sỹ