Đến dự, có bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; bà Lê Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố; ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy – Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty; đặc biệt có sự tham dự của 192/200 đại biểu chính thức đại diện cho 13.292 đoàn viên của 39 Công đoàn cơ sở được triệu tập về dự đại hội.

 

Theo báo cáo của Đoàn Chủ tịch Đại hội, trong nhiệm kỳ qua hoạt động Công đoàn, phong trào công nhân viên chức lao động của Tổng Công ty và cơ sở tiếp tục được đổi mới; tổ chức tốt các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, đã có 446 đề tài, sáng kiến, cải tiến quy trình sản xuất kinh doanh làm lợi cho doanh nghiệp 15 tỷ đồng; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thông tin thời sự, tuyên truyền pháp luật, giúp cho người lao động an tâm lao động sản xuất, thiết lập mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại từng doanh nghiệp; chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần người lao động, đã tặng 12 Mái ấm Công đoàn và trao tặng quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn số tiền trên 5 tỷ đồng; vận động người lao động đóng góp Chương trình xã hội từ thiện trên 6 tỷ, Chương trình “Satra vì biển đảo quê hương” 9,5 tỷ đồng… 

 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, bà Lê Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố ghi nhận và biểu dương những kết quả của phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn Tổng Công ty đạt được trong nhiệm kỳ; phương hướng tới bà yêu cầu Công đoàn Tổng Công ty cần đổi mới mạnh mẽ, toàn diện về nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao năng lực trong thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động; chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở về chuyên môn, bản lĩnh chính trị, kỹ năng thương lượng, đàm phán, ký kết và giám sát thực hiện thỏa ước lao động tập thể, tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại doanh nghiệp…cũng tại Đại hội, bà đã trao cho Đại hội Cờ Thi đua của Liên đoàn Lao động Thành phố cho “đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh nhiệm kỳ 2012-2017”.

 

  

 

Cùng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty nhấn mạnh tổ chức Công đoàn Tổng Công ty và cơ sở phải đổi mới tư duy trong tổ chức hoạt động, tổ chức tốt các phong trào vận động đoàn viên rèn luyện, phấn đấu tham gia tích cực vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp; ông cũng lưu ý tổ chức Công đoàn cần quan tâm lợi ích thiết thực của người lao động như: tham gia cùng Ban điều hành doanh nghiệp nâng cao chất lượng bữa ăn giữa ca, bồi dưỡng cho người lao động làm việc trong môi trường độc hại, bồi dưỡng làm ca đêm (hàng trăm lao động của Vissan làm việc đặc thù trên dây chuyền giết mổ gia súc, cán bộ quản lý Nhà lồng Chợ Công ty Bình Điền, lầy đêm làm ngày, đêm này qua đêm khác, năm này qua năm khác…), hỗ trợ một phần tiền thuê nhà, gửi con đi nhà trẻ, chi phí khám sức khỏe định kỳ hàng năm…

 

  

 

Đại hội đã bầu 17 đồng chí ủy viên Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017 – 2022; bầu 7 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đại biểu Liên đoàn Lao động Thành phố lần thứ XI và bầu đồng chí Phùng Đình Dũng, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty dự Đại hội Công đoàn Công thương Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023.

 

  

BCH Công Đoàn TCT Thương Mại Sài Gòn nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt Đại hội

 

  

Đoàn Đại biểu dự Đại hội Công Đoàn Thành phố và Đại hội Công Đoàn Công Thương

nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt đại hội

 

Ngô Chiến Sỹ