Đến dự, có ông Giang Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ – Trưởng Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động Thành phố; ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty cùng 155 Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Tổng Công ty và cơ sở.

 

 

Năm 2017, hoạt động Công đoàn toàn Satra tiếp tục được đổi mới, đa dạng về nội dung và phương thức hoạt động; tập trung chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, như trong dịp Tết Đinh Dậu Công đoàn Tổng Công ty trích từ nguồn quỹ Công đoàn và quỹ phúc lợi của Tổng Công ty chăm lo cho người lao động với số tiền 4.044.780.000 đồng, riêng các Công đoàn cơ sở tự chăm lo cho 12.542 người lao động với số tiền 9.777.333.000 đồng cùng 10.382 phần quà trị giá 2.820.000.000 đồng; 5.000 lượt cán bộ, đoàn viên được cử đi đào tạo các chuyên đề; đẩy mạnh được các phong trào thi đua “Lao động giỏi – Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà”, trong năm toàn Tổng Công ty đã có 80 sáng kiến – cải tiến – giải pháp hữu ích, 58 giải pháp tiết kiệm với giá trị làm lợi tương đương 2.240.000.000 đồng…

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Giang Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ – Trưởng Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động Thành phố đánh giá cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Công đoàn Satra đối với phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn trong năm 2017; nhiệm vụ năm 2018 ông đề nghị Công đoàn Tổng Công ty cần tiếp tục đổi mới phương thức và định hướng cho công đoàn cơ sở chủ động tổ chức các hoạt động, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến phát luật cho người lao động…

 

Cùng phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty yêu cầu Ban Thường vụ Công đoàn cần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân lao động, phấn đầu có nhiều hơn sáng kiến – cải tiến – giải pháp hữu ích; chuẩn bị tốt việc tham gia hội thi “Bàn tay vàng” do Liên đoàn lao động Thành phố tổ chức; phấn đấu có trên 60% đoàn viên được bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng trên tổng số đảng viên mới được kết nạp trong năm 2018 của Tổng Công ty; phấn đấu nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn tham gia vào quá trình quản lý, quản trị doanh nghiệp…

 

Tại Hội nghị Công đoàn Tổng Công ty được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn năm 2017; Liên đoàn lao động Thành phố tặng cờ thi đua xuất sắc cho 5 Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Thược phẩm CJ Cầu Tre, Công ty Vissan, Công ty APT, Cơ quan Tổng Công ty, Trung tâm Điếu hành Satrafoods và tặng Bằng khen cho 9 Công đoàn cơ sở, 26 cá nhân; cũng tại hội nghị Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty đã tặng Giấy khen cho 16 tập thể và 15 cá nhân có thành tích tốt trong hoạt động Công đoàn năm 2017.

 

 

 

    

 

  

Ngô Chiến Sỹ.