Đến tham dự, có đ/c Nguyễn Ngọc Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ/Trưởng Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động Thành phố; đ/c Nguyễn Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty; lãnh đạo các Ban, Văn phòng Đảng ủy, lãnh đạo các đoàn thể chính trị Tổng công ty và 150 cán bộ, đoàn viên Công đoàn cấp cơ sở.

 

 

  Đồng chí Phùng Đình Dũng, Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn TCT, đã thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn trình bày báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị: kết quả qua 5 năm triển khai thực hiện, Công đoàn Tổng công ty và các tổ chức Công đoàn cơ sở có nhiều hình thức, phương thức triển khai đa dạng, phong phú, đã thật sự thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tại các doanh nghiệp thành viên tích cực tham gia học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với các chuẩn mực “Tiết kiệm – Chủ động – Hợp tác – Chia sẻ – Trách nhiệm” do Liên đoàn Lao động Thành phố phát động; từng bước góp phần xây dựng được mối quan hệ lao động hài hòa tại từng doanh nghiệp, kịp thời giải quyết các kiến nghị của người lao động thông qua việc kiểm tra, giám giát tổ chức đối thoại định kỳ theo Nghị định 60/CP của Chính phủ. Song song đó là các hoạt động thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, hội thi tay nghề, đào tạo nghề cho người lao động; cùng công nhân vượt khó, đồng hành cùng doanh nghiệp, xây “mái ấm công đoàn”, hỗ trợ kinh phí cho công nhân bị bệnh nan y có hoàn cảnh khó khăn… Riêng chương trình Satra vì biển đảo quê hương đã thu hút được tham gia tích cực của đông đảo công nhân lao động với kinh phí đóng góp hàng năm trên 2 tỷ đồng…Qua 5 năm, Công đoàn Tổng Công ty đã tổ chức biểu dương được 56 tập thể và 185cá nhân, Công đoàn cơ sở đã tham mưu cấp ủy và chủ doanh nghiệp khen thưởng 625 tập thể và 5.268 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

  

 

          Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy đánh giá cao vai trò của tổ chức Công đoàn Tổng Công ty và cơ sở;  đã chủ động, hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao, bước đầu đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo tiền đề quan trọng để triển khai Chỉ thị 05-CT/TW vừa được Bộ Chính trị ban hành và ngày 15/5/2016 vừa qua về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt được nhiều kết quả tốt hơn trong hệ thống Công đoàn toàn Tổng công ty. Đ/c đề nghị Công đoàn Tổng công ty cần thiết tổ chức phát động trong công nhân viên chức lao động sưu tầm, tập hợp và biên soạn tài liệu “Tư tưởng Hồ Chí Minh về giai cấp Công nhân Việt Nam” để tuyên truyền trong nội bộ; tìm ra những vấn đề trọng tâm, bức xúc trong công nhân lao động để kết hợp cùng ban điều hành doanh nghiệp giải quyết trước; coi trọng việc làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến từ các hoạt động thực tiễn của từng công đoàn cơ sở, từng doanh nghiệp thành viên của Tổng Công ty; kết hợp tốt với Đoàn Thanh niên và Hội Cựu Chiến Binh Tổng công ty triển khai tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong đoàn viên, hội viên….

          Tại hội nghị, Ban Thường vụ Công đoàn đã biểu dương và khen thưởng 18 tập thể và 41 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; khen thưởng 20 cá nhân gương “Người tốt – Việc tốt” và 20 Công nhân lao động giỏi.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy