Đến dự, có đồng chí Phùng Đình Dũng, Đảng ủy viên – Chủ tịch Công đoàn Satra; đồng chí Trần Quang Thuận, Đảng ủy viên Tổng Công ty – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Trung tâm Điều hành Satrafoods cùng 140 đại biểu được bầu từ Đại hội 7 Công đoàn bộ phận, đại diện cho 1.769 đoàn viên Công đoàn toàn Satrafoods về tham dự.

         

Theo báo cáo, nhiệm kỳ 2017 – 2023 số cửa hàng Satrafoods từ 75 cửa hàng đến nay phát triển 183 cửa hàng trên địa bàn Thành phố, đồng thời số đoàn viên Công đoàn từ 1.018 đoàn viên đến nay tăng lên 1.769 đoàn viên đã làm thay đổi phương thức và quy mô hoạt động của tổ chức Công đoàn. Tuy nhiên, Công đoàn đã tham mưu, phối hợp tốt với Ban Điều hành Trung tâm phát động và đẩy mạnh được nhiều phong trào thi đua “lao động giỏi – lao động sáng tạo”; có các giải pháp đảm bảo thu nhập của người lao động năm sau luôn cao hơn năm trước; 100% người lao động được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn 24/24.

         

Cùng với đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động, Ban Chấp hành Công đoàn cũng chú trọng việc chăm lo đời sống cho người lao động thông qua các hoạt động như: tặng quà sinh nhật, tặng quà tết, tặng học bổng cho con người lao động; thăm nom chia sẻ khi đoàn viên ốm đau, bệnh tật… với tổng kinh phí hơn 15,4 tỷ đồng. Đồng thời, đoàn viên, người lao động Satrafoods đi đầu trong các cuộc vận động ủng hộ quỹ xã hội từ thiện, chương trình “Satra vì biển đảo quê hương”, ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt… với tổng kinh phí trên 6,2 tỷ đồng.

         

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Phùng Đình Dũng, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Công đoàn Satrafoods trong nhiệm kỳ qua, đồng thời yêu cầu Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm trong phương hướng tới, cần đặc biệt quan tâm đến đời sống của đoàn viên, người lao động, thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên; tiếp tục vận động, động viên người lao động tham gia tốt Chương rình “Một triệu sáng kiến” để hiến kế giúp Trung tâm Điều hành Satrafoods hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

 

         

Cùng phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Quang Thuận đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn cần động viên cán bộ, đoàn viên tích cực học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, thi đua và đồng hành cùng Ban Điều hành hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ của Trung tâm đã đề ra; tiếp tục phát động phong trào tiết kiệm chi phí trong kinh doanh phù hợp với thực tiễn; quan tâm xây dựng layout cho từng cửa hàng để hoạt động kinh doanh được hiệu quả hơn với việc bố trí cửa hàng đẹp, khoa học và logic nhằm hướng đến gia tăng dịch vụ trải nghiệm mua sắm cho khách hàng, chăm sóc khách hàng…

         

 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm Điều hành Satrafoods 13 đồng chí, đồng chí Đặng Hương Hiền tiếp tục được bầu giữ nhiệm vụ Chủ tịch Công đoàn Trung tâm và Đại hội cũng đã bầu 18 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Công đoàn Satra nhiệm kỳ 2023 – 2028 dự kiến được tổ chức trong tháng 6 năm 2023.

 

Sỹ Bình Phong