Đến dự, có đồng chí Phùng Đình Dũng, Đảng ủy viên – Chủ tịch Công đoàn Satra, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở Tổng Công ty cùng 55 đại biểu được triệu tập thay mặt cho 108 người lao động Công ty về tham dự.

         

Theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 do đồng chí Đặng Thị Thúy Dung, Phó Giám đốc Công ty trình bày, mặc dù tình hình chung gặp nhiều khó khăn, nhiều sản phẩm của Công ty phải bán dưới giá vốn, doanh số sụt giảm nhưng Ban Điều hành Công ty đã cố gắng đề ra các giải pháp khắc phục khó khăn, bảo đảm việc làm và thu nhập ổn định cho Người lao động. Tổng doanh thu 495 tỷ đồng, đạt 110,52% kế hoạch; lợi nhuận 5,268 tỷ đồng, đạt 109,75% kế hoạch.

 

         

Báo cáo kết quả thực hiện thỏa ước lao động tập thể năm 2022, đồng chí Nguyễn Hữu Sỹ, Chủ tịch Công đoàn Công ty trình bày, cho thấy Ban Chấp hành Công đoàn đã tham gia cùng Ban Điều hành doanh nghiệp thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động; tạo điều kiện cho người lao động Công ty được nâng cao trình độ kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị; trích kinh phí chăm lo phúc lợi cho người lao động theo thỏa ước lao động tập thể trong năm 2022 với tổng kinh phí trên 2,1 tỷ đồng.

         

Tại hội nghị, Ban Giám đốc Công ty đã khen thưởng 7 tập thể lao động xuất sắc, 18 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và 24 cá nhân lao động xuất sắc với tổng kinh phí được trích từ quỹ khen thưởng của Công ty 427.069.000 đồng.

 

Chiều cùng ngày, tại Công ty cũng đã diễn ra Đại hội Công đoàn SETRA3 lần thứ XI nhiệm kỳ 2023 – 2028.          

 

 

Công đoàn Công ty có 108 đoàn viên tham gia sinh hoạt. Nhiệm kỳ qua, Công đoàn Công ty luôn thực hiện tốt chức năng là người đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Khẳng định vai trò là cầu nối gắn kết giữa người sử dụng lao động và người lao động, thực hiện tốt chức năng tham gia quản lý, giám sát, đồng hành để phát triển doanh nghiệp. 

         

Định kỳ Công đoàn đã phối hợp cùng Ban giám đốc tổ chức đối thoại trực tiếp với người lao động, triển khai kịp thời các chế độ chính sách đối với đoàn viên. Đồng thời chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho Người lao động như tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên ngưởi lao động những lúc khó khăn, ốm đau, thông qua mỗi dịp lễ tết…..với tổng kinh phí trên 918 triệu đồng; thường xuyên động viên người lao động tích cực tham gia xây dựng kế hoạch, các biện pháp trong hoạt động kinh doanh nhằm phát huy sáng kiến góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch của doanh nghiệp suốt nhiệm kỳ trước thời hạn hàng năm 15 ngày; trong nhiệm kỳ đã bồi dưỡng, giới thiệu 7 đoàn viên ưu tú cho tổ chức Đảng, trong đó có 5 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng.

         

 

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Phùng Đình Dũng, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty đã ghi nhận, chúc mừng và biểu dương những kết quả mà Công đoàn SETRA3 đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Để thực hiện tốt hơn vai trò của tổ chức công đoàn trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Ban chấp hành Công đoàn ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến các quy định, nội quy đến người lao động cần thực hiện các phong trào thi đua có trọng tâm, trọng điểm, nhất là phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Hội thi tay nghề với điều kiện và đặc điểm riêng của Công ty”….

         

 

Cùng phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Tô Đình Mệnh, Bí thư Chi bộ – Giám đốc Công ty đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; lấy đoàn viên công đoàn, người lao động làm đối tượng vận động; trước những khó khăn chung của Công ty hiện nay, Công đoàn cần tự tin hơn trong tổ chức các hoạt động phong trào, vận động đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 và những năm tiếp theo; thực sự là cầu nối giữa người lao động và Ban Điều hành Công ty trong việc thực hiện chức năng chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; Ban Điều hành Công ty sẽ tiếp tục có sự hỗ trợ không giới hạn cho tất cả những hoạt động mang lại hiểu quả thiết thực đối với các phong trào của Công đoàn và lợi ích đoàn viên.

         

Đại hội đã bầu 7 đồng chí vào Ban Chấp hành, đồng chí Nguyễn Hữu Sỹ tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ nhiệm vụ Chủ tịch Công đoàn SETRA3 nhiệm kỳ 2023 -2028.

 

 Sỹ Bình Phong.