Đồng chí Mai Thị Bích Vân Chủ tịch Công đoàn TCT trao đổi tại buổi tọa đàm
 
   Tại Hội nghị này, Công đoàn Tổng Công ty cũng đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Công đoàn” cho 98 đồng chí là cán bộ Đảng, lãnh đạo đơn vị và cán bộ Công đoàn cơ sở có nhiều đóng góp xây dựng và nhiều năm gắn bó với tổ chức Công đoàn (đến năm 2007).
 
(Theo VP Công đoàn TCT, ngày 28-7-2008)