Đến dự có đồng chí Trần Văn Thuận (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty) và đồng chí Ngô Tấn Quân (Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty). Cũng tại Hội nghị này, đồng chí Mai Thị Bích Vân (Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty) đã báo cáo kết quả Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ IX và một số chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội.
 
Trao cờ và bằng khen của Công đoàn Công thương Việt Nam
 
   Dịp này Công đoàn Tổng Công ty cũng công bố các quyết định khen thưởng của Công đoàn Công thương Việt Nam (Cờ và Bằng khen) và Công đoàn Tổng Công ty (Giấy khen) khen tặng cho các Công đoàn cơ sở đã đạt nhiều thành tích trong hoạt động Công đoàn năm 2007; đã tổ chức tốt Đại hội CNVC và Hội nghị NLĐ năm 2008; đã tổ chức và tham gia tốt Hội thi với chủ đề “Chủ tịch Tôn Đức Thắng – một nhân cách lớn”.
 
(Theo VP Công đoàn TCT, ngày 31-7-2008)