Dự buổi họp mặt hỗ trợ cho CNVC-LĐ khó khăn về phía Công đoàn Tcty có đồng chí Mai thị Bích Vân Chủ tịch Công đoàn Tcty và đồng chí Phạm Mạnh Tiến Phó Chủ tịch Công đoàn Tcty đã tổ chức trao trợ cấp khó khăn cho người lao động có hoàn cảnh bệnh nang y kéo dài, chống dột, chống ngập cho 41 trường hợp với các mức 7 triệu đồng, 5 triệu đồng , 3 triệu đồng của 18 công đoàn cơ sở bình chọn gửi lên Công đoàn Tcty.
 
 
Đây cũng là 1 hoạt động mang tính chất thiết thực góp phần thực hiện Nghị quyết số 11/ CP của chính phủ nhằm đảm bảo an sinh xã hội trong Satra – Group trong năm 2011 theo chủ trương của Đảng ủy và Ban Tổng giám đốc Tcty Thương Mại Sài Gòn