Trong nhiệm kỳ 2015 – 2023, tình hình hoạt động và cơ cấu tổ chức bộ máy của Thương xá Tax có nhiều thay đổi đáng kể do thay đổi mô hình kinh doanh. Trong bối cảnh ấy,  Công đoàn Thương xá Tax đã tích cực tham mưu Chi uỷ, phối hợp với Ban Giám đốc Thương xá tổ chức tốt các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị và chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của Người lao động. 

 

 

Trong nhiệm kỳ, Công Đoàn Thương xá Tax đã phối hợp với Ban Giám đốc tổ chức thăm hỏi, chăm lo cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động với tổng số tiền là 419.395.000 đồng; phối hợp với Quỹ CEP hỗ trợ cho 43 lượt người lao động khó khăn vay vốn để sử dụng cho các nhu cầu cấp thiết trong cuộc sống với tổng số tiền đã vay là 1.285.000.000 đồng; chăm lo cho các trường hợp F0, F1 với tổng số tiền 45.000.000 triệu đồng.

 

Ban Chấp hành Công Đoàn Thương xá Tax quan tâm thực hiện tốt phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo gắn với phong trào thi đua dân vận khéo. Mỗi năm, người lao động Thương xá Tax đều có sáng kiến cải tiến kỹ thuật tiết kiệm chi phí, tăng năng suất lao động. Trong nhiệm kỳ, các sáng kiến – cải tiến kỹ thuật, công trình tiết kiệm của người lao động đã góp phần làm lợi cho Thương xá với số tiền 1,025 tỷ đồng. Thông qua các nội dung hoạt động trên, Công Đoàn Thương xá Tax luôn nhận được sự tín nhiệm và là điểm tựa vững chắc của cán bộ, đoàn viên, người lao động.

 

 

Đại hội đã thống nhất thông qua phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023 – 2028 với các nhiệm vụ trọng tâm: thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Chi bộ Thương xá Tax nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XV Công đoàn Thương xá Tax; tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn và nghề nghiệp, tác phong công nghiệp cho người lao động, tham gia bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động; phát huy tinh thần đoàn kết sáng tạo để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn và tổ chức đoàn thể; tập trung công tác chăm lo, cải thiện đời sống, vật chất tinh thần của người lao động.

 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028, gồm 05 đồng chí, Ủy ban kiểm tra Công đoàn gồm 03 đồng chí, bầu 01 đại biểu chính thức tham dự Đại hội Công đoàn Tổng Công ty.

 

 Thuỷ Cát