Đây là hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức chính trị của người lao động về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, nâng cao tinh thần yêu nước, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người lao động Cầu Tre trong việc góp phần tri ân, tham gia bảo vệ, giữ gìn chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Sau một giờ làm việc đầy nhiệt huyết, giá trị lợi nhuận ước đạt 220 triệu đồng đã được trao tặng cho chương trình “Satra vì biển đảo quê hương” để chăm lo cho cán bộ chiến sĩ, con em cán bộ chiến sĩ và người dân cư trú trên các vùng biển, đảo và giúp đỡ, ủng hộ bà con ngư dân tiếp tục vượt qua khó khăn bám biển.

Dịp này, chương trình “Satra vì biển đảo quê hương”còn tặng thêm 50 triệu đồng trang hoàng phòng khánh tiết và Đoàn Thanh niên Công ty CPTP CJ Cầu Tre cũng trao tặng một nhà tình nghĩa trị giá 30 triệu đồng cho Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân.

  

Trước đó, ngày 21/10, “Một giờ lao động vì Trường Sa thân yêu” cũng được tổ chức tại Công ty TNHH MTV Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan), với số tiền ủng hộ lên đến 550 triệu đồng.