Đến dự, có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty; đồng chí Trương Vĩnh Tùng, Đảng ủy viên – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty cùng các đảng viên Chi bộ 5 đang công tác tại Văn phòng và các Ban Đảng ủy Tổng Công ty.   

 

         

Sau phần quán triệt những nội dung chính Kế hoạch số 68-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy do đồng chí Nguyễn Phước Hơn, Phó Ban Tổ chức Đảng ủy Tổng Công ty triển khai về quy hoạch nguồn nhân sự cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2025 và những năm tiếp theo; đã có 8 ý kiến thảo luận xác định về vai trò của từng đảng viên Chi bộ và từng Ban Đảng ủy trong công tác tham mưu cho Ban Thường vụ và Đảng ủy Tổng Công ty về công tác quy hoạch nhân sự.

         

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty nhấn mạnh: các Ban tham mưu cho Ban Thường vụ phải nhận thức được công tác tổ chức cán bộ là cốt lõi của công tác xây dựng Đảng, vì đây vừa là động lực, vừa là nguyên nhân của những kết quả toàn diện trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Tổng Công ty; công tác quy hoạch, đánh giá cán bộ phải được thực hiện thường xuyên, đồng bộ, khoa học, nền nếp; mở rộng dân chủ trong phát hiện, giới thiệu nguồn, quy hoạch; song song với công tác quy hoạch cần tham mưu giúp Ban Thường vụ làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng và sớm bố trí cán bộ tiếp cận vị trí quy hoạch…nhằm đảm bảo điều kiện cần và đủ để thực hiện.

 

         

 

Qua buổi sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ kết hợp với tổ chức về nguồn, vừa giúp cho mỗi đảng viên thể hiện sự tri ân sâu sắc các thế hệ cha anh đã không tiết máu xương, tuổi thanh xuân dâng trọng đời mình cho độc lập tự do của dân tộc, cho hạnh phúc của nhân dân mà còn giúp cho mỗi đảng viên nâng cao được nhận thức và nghiệp vụ chuyên môn trong công tác tác tham mưu giúp việc cho Ban Thường vụ và Đảng ủy Tổng Công ty về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Tổng Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Sỹ Bình Phong