Đến dự, có ông Phùng Đình Dũng, Chủ tịch Công đoàn Satra; bà Trần Mỹ Hạnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Bitahaco cùng 24 đại biểu đại diện cho người lao động toàn Công ty về tham dự.

      

 

Theo báo cáo do ông Nguyễn Văn Hùng, Tổng Giám đốc Công ty trình bày tại hội nghị, năm 2021 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, song tập thể người lao động Công ty đã chủ động khắc phục khó khăn, phát huy tính tự chủ trong công tác tổ chức, quản lý thực hiện kế hoạch sản xuất dinh doanh và xây dựng doanh nghiệp; Ban Giám đốc đã triển khai điều hành hoạt động kinh doanh linh hoạt, kiểm soát, cân đối chặt chẽ các khoản chi phí cho nên tuy tổng doanh thu chưa đạt được theo kế hoạch, nhưng hiệu quả lợi nhuận đạt 3,688 tỷ, bằng 102,44% kế hoạch; thu nhập bình quân người lao động 8,5 triệu đồng/người/tháng; từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, giải quyết kịp thời các chế độ chính sách cho người lao động như tiền lương, thưởng, bảo hiểm xã hội, khám sức khỏe định kỳ…

         

Hội nghị cũng đã nghe bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2021, phương hướng năm 2022; báo cáo dự thảo sửa đổi bổ sung: Thỏa ước lao động tập thể, các Quy chế, nội quy của Công ty có liên quan đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của người lao động. 

    

     

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Phùng Đình Dũng, Chủ tịch Công đoàn Satra ghi nhận và hoan nghênh tập thể lãnh đạo cùng người lao động Công ty đã đoàn kết, đồng lòng vượt qua khó khăn, hoàn thành được các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 theo Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty đề ra; đồng thời bám sát các chỉ đạo của Tổng Công ty, chủ động triển khai các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt và kịp thời trong hoạt động kinh doanh trước dịch Covid-19.

         

 

Năm 2022, ông đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn Công ty tham mưu Ban Điều hành doanh nghiệp xây dựng, kiện toàn và triển khai quy định về đối thoại tại doanh nghiệp, xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo quy định tại Chương V, Nghị định số 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ; cùng toàn thể đoàn viên công đoàn và người lao động tiếp tục nỗ lực, đoàn kết, phát huy những kết quả đã đạt được, cùng Ban Điều hành doanh nghiệp chăm lo tốt hơn đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động; động viên người lao động thi đua lao động sản xuất kinh doanh, xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững.

         

Công ty Bitahaco là doanh nghiệp Cổ phần trực thuộc Satra, đơn vị đầu tiên tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2022.

 

Sỹ Bình Phong