Đoàn chủ tịch Hội nghị gồm có: bà Trần Thị Hòa Bình, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty; ông Phạm Viết Bằng, Chủ tịch Công đoàn Công ty và bà Văn Nữ Phương Dung, Giám đốc Xưởng sản xuất Công ty.Đã có 168 đại biểu đại diện cho 1.339 người lao động toàn Công ty tham dự.

 

 

          Thay mặt Ban Điều hành Công ty, ông Võ Quang Vinh, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty đã trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015: về doanh thu thực hiện được 719,7 tỷ đồng, đạt 112,57% so với năm 2014; kim ngạch xuất khẩu thực hiện 21.959 triệu USD, đạt 106,01% so với năm 2014; lợi nhuận trước thuế 8,23 tỷ đồng, đạt 164,51% so vối năm 2014; thu nhập bình quân người lao động là 6 triệu đồng, đạt 107,14% so với năm 2014.

 

  

 

          Báo cáo kết quả thực hiện thỏa ước lao động tập thể tại Công ty trong năm 2015, ông Phạm Viết Bằng Chủ tịch Công đoản Công ty đã đánh giá: Năm 2015 Ban lãnh đạo và tập thể Người Lao động Công ty đã đồng lòng vượt khó, nổ lực ổn định sản xuất kinh doanh, đảm bảo thu nhập, các chế độ phúc lợi thực hiện đầy đủ và ngày càng được tích lũy nhiều hơn. Cụ thể: Ban lãnh đạo Công ty đã sắp xếp thời gian và chi 112.600.000 đồng để bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho Người lao động; quan tâm nâng lương cấp bậc cho 290 lao động; chế độ BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện đúng theo quy định Nhà nước, ngoài ra còn mua bảo hiểm tai nạn 24/24 cho 879 Người Lao động. Công ty đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 1.950 lượt người lao động (trong đó có 1.237 lao động nữ) với tổng chi phí khám 685.499.000 đồng; tổ chức tốt Khu lưu trú thường xuyên cho hơn 300 công nhân lao động; tổ chức 12 chuyến xe đưa 255 công nhân về quê đón tết từ các tỉnh miền Trung đến Cà Mau… Trong năm 2015, Công ty đã tổ chức 3 lần đối thoại định kỳ và 01 lần tổ chức Hội nghị Người Lao động; các đề xuất từ đại diện Người lao động và Người sử dụng lao động đều được giải quyết một cách thỏa đáng; việc trao đổi thông tin giữa Người sử dụng lao động và Ban chấp hành Công đoàn được tổ chức thường xuyên qua giao ban hàng tuần, hàng tháng; 100% Người Lao động thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định của Công ty, không có trường hợp nào vi phạm Quy chế, quy định Công ty bị xử lý kỷ luật. 

          Hội nghị đã ghi nhận và tiếp thu nhiều ý kiến chất lượng, mang tính xây dựng từ 8 Công đoàn bộ phận và cá nhân người lao động với 7 nhóm vấn đề.

 

  

 

          Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Mạnh Tiến, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty đã đánh giá cao vai trò của tổ chức Công đoàn Công ty Cổ phần Chế biến Hàng xuất khẩu Cầu Tre như việc đảm bảo đời sống sinh hoạt và thu nhập ổn định cho người lao động, tạo môi trường làm việc tốt, giúp người lao động thêm gắn bó, kết hợp với Ban lãnh đạo Công ty xây dựng được đội ngũ lao động chuyên nghiệp; tổ chức được các phong trào thi đualao động sản xuất, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng lực lao động, giảm giá thành… góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, làm cơ sở cho việc nâng cao thu nhập, nâng cao phúc lợi, đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

          Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty, đến nay toàn Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV đã có 36/39 đơn vị trực thuộc tổ chức Hội nghị Người Lao động năm 2016 (trong đó có 20/20 Doanh nghiệp có vốn Nhà nước trên 50% và 16/19 Doanh nghiệp có vốn Nhà nước dưới 50% tổ chức Hội nghị).

Ban Tuyên giáo Đảng ủy