Chiều 28/3, Công ty Phát triển Kinh tế duyên Hải (Cofidec), doanh nghiệp trực thuộc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV (Satra) đã trang trọng tổ chức Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2024.

 Đến dự, có đồng chí Trương Văn Rón, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty; đồng chí Nguyễn Văn Đức, Phó Chủ tịch Công đoàn cùng các đồng chí lãnh đạo các Phòng, Ban Tổng Công ty; có 139 đại biểu chính thức thay mặt cho 1.097 người lao động toàn Công ty về tham dự.

 Đ/c Đoàn Văn Nam, Giám đốc Công ty  trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Theo báo cáo do đồng chí Đoàn Văn Nam, Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công ty trình bày tại hội nghị; trong năm 2023, Công ty phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là thị trường xuất khẩu giảm đơn hàng hoặc hủy đơn hàng đã ký trong năm. Tuy nhiên với nhiều biện pháp trong quản trị, điều hành của Ban Giám đốc cùng tập thể Người Lao động đã chủ động, sáng tạo, đoàn kết phát huy trí tuệ, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đề ra, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Kết quả nổi bật là: doanh thu đạt 722,483 tỷ đồng, vượt 106,15% kế hoạch; lợi nhuận đạt 15,862 tỷ đồng, vượt 260,03% kế hoạch; kim ngạch xuất khẩu đạt trên 28,8 triệu USD; thu nhập bình quân của Người Lao động đạt 11,6 triệu  đồng người.

 Đ/c Đoàn Văn Nam và đ/c Nguyễn Thị Lệ Thy ký kết thỏa ước lao động tập thể năm 2024.

Ban Chấp hành Công đoàn chủ động kết hợp với Ban Giám đốc Công ty triển khai tốt các giải pháp đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh gắn với các quy định liên quan đến Nội quy lao động, Thoả ước lao động tập thể, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất; quan tâm chăm lo các phúc lợi xã hội cho Người Lao động với tổng kinh phí trên 9,6 tỷ đồng. Đội ngũ Người Lao động luôn phát huy tính sáng tạo trong công việc, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng Đảng – Đoàn thể và Công ty; Người Lao động cũng đã tự nguyện đóng góp 573.570.000 đồng cho các hoạt động xã hội từ thiện do Công đoàn phát động trong năm 2023…

 Sau khi đồng chí Nguyễn Thị Lệ Thy, Chủ tịch Công đoàn Công ty báo cáo kết quả việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể và quy chế dân chủ năm 2023; báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị người lao động tại các Tổ Công đoàn; tổng hợp các kiến nghị từ người lao động về tham gia xây dựng, sửa đổi các nội quy, quy chế liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động, nội dung sửa đổi, bổ sung thoả ước lao động tập thể…; Hội nghị đã thông qua nội dung trả lời, giải đáp của Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công ty Đoàn Văn Nam và các phòng chuyên môn Công ty về 07 nhóm chủ đề với 11 ý kiến liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, chế độ, chính sách của người lao động; đồng thời giao các phòng chuyên môn đánh giá, tập hợp ý kiến và triển khai thực hiện nhằm đáp ứng nguyện vọng, nhu cầu chính đáng của người lao động.

 Đ/c Trương Văn Rón, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Satra phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Satra Trương Văn Rón đã biểu dương và chúc mừng những kết quả của Công ty Cofidec đạt được trong năm 2023. Tập thể Ban Điều hành Doanh nghiệp và Người Lao động luôn đoàn kết, nhất trí, nỗ lực vượt khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được Tổng Công ty giao. Đồng chí ghi nhận những đóng góp quan trọng của Công đoàn Cofidec trong việc tham gia cùng với Ban Điều hành tổ chức quản lý, điều hành thực hiện tốt chính sách, chăm lo đời sống người lao động; duy trì và phát huy tốt các hoạt động xã hội từ thiện. Năm 2024, đồng chí mong muốn Công ty tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ được Tổng Công ty giao, triển khai các giải pháp về ứng dụng công nghệ thông tin, tiết giảm chi phí trong sản xuất, phát triển thị trường nội địa, tạo điều kiện nâng cao trình độ Người Lao động góp phần phát triển nguồn nhân lực; đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật cùng giải pháp hữu ích áp dụng góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty…

 Sỹ Bình Phong