Đến dự, có đồng chí Trương Văn Rón, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty; đồng chí Lâm Quốc Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy – Tổng Giám đốc Tổng Công ty, cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các phòng, ban Tổng Công ty; có 61 đảng viên của Đảng bộ về tham dự.

         

 

Theo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ giai đoạn 2020 – 2023, mặc dù ảnh hưởng khó khăn chung của nền kinh tế thế giới, sản lượng xuất khẩu của Công ty giảm; nhưng nhờ sự nổ lực ngay từ những năm đầu thực hiện Nghị quyết trong điều kiện khó khăn do dịch Covid.19 nên đến giữa nhiệm kỷ doanh thu tăng trưởng bình quân đạt 56,96%; kim ngạch xuất khẩu đạt 56,28%; lợi nhuận đạt so kế hoạch; thu nhập của người lao động tăng 62.1%. Bên cạnh các mặt hàng xuất khẩu, Công ty đã tập trung phát triển thương hiệu Cofidec foods cho thị trường nội địa với các mặt hàng chế biến có giá trị gia tăng cao thông qua các kênh phân phối từ các siêu thị, đại lý và trường học, hệ thống Satrafoods…

         

Tổ chức tốt các chuyên đề hàng năm về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động, tạo được niềm tin và sự ổn định về tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động đối với sự lãnh đạo Đảng ủy và Ban Điều hành doanh nghiệp; định kỳ hàng quý tổ chức sinh hoạt chuyên đề, thảo luận, góp ý các vấn đề cụ thể liên quan đến thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ và của từng đảng viên, khắc phục những hạn chế, yếu kém, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao; bồi dưỡng, phát triển 17 đảng viên mới đạt 77,2  % so với chỉ tiêu đại hội đề ra…

 

         

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trương Văn Rón – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Satra ghi nhận những kết quả đạt được của Đảng bộ Cofidec trong giữa nhiệm kỳ. Phương hướng tới đồng chí đề nghị toàn Đảng bộ tập trung phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh do Tổng Công ty giao; tổ chức tốt các hội nghị người lao động và đối thoại định kỳ nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của cán bộ, đảng viên và người lao động trong việc xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

         

 

Cùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy – Tổng Giám đốc Satra Lâm Quốc Thanh đánh giá cao sự nổ lực của tập thể Đảng bộ Công ty trong lãnh đạo hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng; đồng chí đề nghị từ nay đến cuối nhiệm kỳ cần tập trung ứngdụng tốt công nghệ thông tin để vận hành hệ thống, kiểm soát sản xuất, quản lý nhân sự nhằm tạo lợi thế cạnh tranh; tiếp tụcthực hiện công tác đầu tư máy móc thiết bị để nâng công suất nhà máy và tăng năng suất lao động, hoàn thiện dây chuyền sản xuất hiện hữu tại nhà máy Cofidec và nâng cấp đối với nhà máy Việt Nhật.

         

 

Tiếp thu ý kiến và kết luận hội nghị, đồng chí Đoàn Văn Nam, Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công ty kêu gọi toàn thể đảng viên cùng người lao động ra sức đoàn kết, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kết hoạch; trong đó phấn đấu tiết giảm chi phí và nâng cao chất lượng, năng suất lao động, tái cơ cấu sản phẩm, tập trung vào các sản phẩm có thế mạnh, có giá trị gia tăng cao để nâng cao doanh thu và lợi nhuận; tích cực tìm kiếm, phát triển thị trường và nâng cao kim ngạch xuất khẩu. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy; thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; xây dựng tập thể Đảng bộ luôn đoàn kết, thống nhất; lãnh đạo thực hiện tốt phong trào yêu nước gắn với phong trào thi đua dân vận khéo và nhiệm vụ chính trị của Công ty…

Ngô Bình Minh