Đến dự, có đồng chí Văn Ngọc Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng Công ty; ông Lê Duy Hiệp, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cùng các đồng chí lãnh đạo Văn phòng và các Ban Đảng ủy Satra.

         

Công ty Cổ phần Transimex là một trong những nhà cung cấp dịch vụ logistics hàng đầu tại Việt Nam; cung cấp cho khách hàng tất cả các giải pháp logistics tổng thể từ giao nhận vận tải quốc tế, kho bãi, vận tải nội địa và phân phối. Mặc dù là đơn vị có vốn Cổ phần Nhà nước không chi phối nhưng trong nhiệm kỳ Chi bộ đã kết hợp chặt chẽ với Ban Điều hành Công ty lãnh đạo đảng viên thể hiện tính gương mẫu và tiên phong trong lao động sản xuất góp phần tích cực vào sự phát triển chung của doanh nghiệp; năm 2019 doanh thu đạt 2.340 tỷ đồng, tăng 500%, lợi nhuận đạt 256,3 tỷ đồng, tăng 164% so với đầu nhiệm kỳ.

         

 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Văn Ngọc Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Satra ghi nhận và chúc mừng những kết quả mà Chi bộ đã lãnh đạo đạt được trong nhiệm kỳ qua và cảm ơn Ban Điều hành doanh nghiệp đã quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp tổ chức Đảng và Công đoàn cùng Ban Điều hành Công ty phát huy được vai trò lãnh đạo đảng viên và người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tổ chức được nhiều phong trào thi đua giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ngày một phát triển. Giai đoạn 2020 – 2025, đồng chí đề nghị Cấp ủy quan tâm lãnh đạo Chi bộ về công tác chính trị tư tưởng và bồi dưỡng phát triển đảng viên mới; từng đảng viên tiếp tục phát huy vai tiên phong và nêu gương trong lao động sản xuất, góp phần cùng doanh nghiệp đề ra được những giải pháp tối ưu giúp đẩy mạnh tính hiệu quả và đón đầu các nhu cầu thị trường về cung cấp dịch vụ logistics.

         

 

Đại hội đã bầu cấp ủy 3 đồng chí, đồng chí Lê Phúc Tùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Transinex, Giám đốc Cảng ICD được bầu giữ nhiệm vụ Bí thư Chi bộ; Đại hội cũng đã bầu 2 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ VI.

         

Tính đến nay Satra đã lãnh đạo 31/31 cơ sở Đảng trực thuộc hoàn thành việc tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở; ngoài 21 đại biểu đương nhiên, các cơ sở Đảng  đã bầu được 100 đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ VI.

Sỹ Bình Phương.