Đây là cửa hàng thực phẩm tiện lợi đầu tiên được xây dựng gắn với hình ảnh tổ chức Đoàn trong hệ thống bán lẻ của SATRA, toàn bộ cửa hàng trưởng, ca trưởng và nhân viên của cửa hàng đều là đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đồng thời đây cũng là công trình thanh niên chào mừng kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Satra nhiệm kỳ 2017-2022.

 

 

          Cửa hàng Thanh niên Satrafoods là mô hình thí điểm về công tác quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ, cung cách phục vụ… để từ đó nhân rộng ra trong toàn hệ thống cửa hàng Satrafoods nói riêng và các cửa hàng thuộc hệ thống bán lẻ SATRA nói chung, từng bước góp phần xây dựng hình ảnh người lao động SATRA “Chuyên nghiệp – Trung thực – Minh bạch”. Trong năm 2017, mỗi cửa hàng Thanh niên Satrafoods phấn đấu có ít nhất 1 công trình hoặc phần việc thanh niên, ví dụ như: công trình kiểm tra hạn sử dụng hàng hóa; công trình phát tờ rơi khuyến mãi cho khu vực dân cư lân cận cửa hàng; công trình "Sạch + – vì một cửa hàng xanh sạch đẹp".v.v… và phấn đấu các cửa hàng Thanh niên Satrafoods đạt 110% so với mức chỉ tiêu về doanh thu được giao.

 

  

 

Với mô hình này, cửa hàng Thanh niên Satrafoods hoạt động theo quy chế làm việc và quy định chung của Trung tâm điều hành Satrafoods. Trong đó đoàn viên thanh niên ngoài màu cờ, sắc áo của Đoàn thì phải thể hiện được sự khác biệt trong phong cách phục vụ để thu hút khách hàng như: thái độ vui vẻ, văn minh trong giao tiếp với khách hàng; tác phong nhanh nhẹn để rút ngắn thời gian bán hàng và giao dịch; đảm bảo yêu cầu sạch sẽ, gọn gàng tại cửa hàng .v.v…

Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Satra phấn đấu trong năm 2017 xây dựng ít nhất 2 cửa hàng Thanh niên Satrafoods trong chuỗi cửa hàng thực phẩm tiện lợi SATRA.

Đoàn Duy Thủy.