Chiều 22/9, tại Hội trường Khu Du lịch Sài Gòn – Mũi Né, Cụm Thi đua 7 – Ban Tổ chức Thành ủy đã tổ chức hội nghị giao ban và sinh hoạt chuyên đề quý III năm 2023

Đến dự, có đồng chí Nguyễn Xuân Thành, chuyên viên Phòng Cán bộ – Ban Tổ chức Thành ủy; đồng chí Trương Văn Rón, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV (SATRA); đồng chí Nguyễn Tương Minh, Phó Bí thư Đảng ủy – Tổng Giám đốc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV (RESCO) cùng các đồng chí là Trưởng ban, Phó ban và chuyên viên 11 đơn vị Cụm Thi đua 7 – Ban Tổ chức Thành ủy.

Cụm thi đua 7 – Ban Tổ chức Thành ủy có 11 Ban Tổ chức Đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy, gồm: Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn; Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn; Tổng Công ty Bến Thành; Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn; Tổng Công ty Cơ Khí Giao thông Vận tải Sài Gòn (Samco); Tổng Công ty Điện lực Thành phố; Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố; Tổng Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố; Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn; Công ty Dược Sài Gòn và Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn, đơn vị được phân công giữ nhiệm vụ Cụm trưởng năm 2023.

Theo báo cáo do đồng chí Nguyễn Thị Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ – Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Satra trình bày, trong quý III năm 2023, phong trào thi đua của 11 đơn vị Cụm thi đua 7 – Ban Tổ chức Thành ủy luôn được Ban Tổ chức Thành ủy quan tâm, thường xuyên theo dõi chỉ đạo chặt chẽ, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, chuyên viên của 11 đơn vị trong Cụm Thi đua 7 không ngừng nỗ lực vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng tại từng Đảng bộ doanh nghiệp. 

Đồng thời các đơn vị Cụm Thi đua 7 luôn được sự quan tâm của Cấp ủy Đảng, HĐTV, Ban Tổng Giám đốc hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi giúp cho các Ban Tổ chức Đảng ủy hoạt động. Bên cạnh đó, các Ban Tổ chức Đảng ủy trong Cụm đã chủ động phối hợp với các Phòng nghiệp vụ Ban Tổ chức Thành ủy để xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn nghiệp vụ và tổ chức các phong trào thi đua của Cụm và tại từng đơn vị.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Việt, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Samco triển khai chuyên đề sinh hoạt quý III về “Chương trình kiểm tra, giám sát công tác tổ chức xây dựng Đảng ở cơ sở” và đồng chí Nguyễn Đình Tân, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Satra triển khai 4 văn bản: Công văn 969-CV/TU ngày 23/5/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về hoàn thiện mô hình tổ chức của một số loại hình tổ chức cơ sở Đảng; Quy định 1439-QĐ/TU ngày 14/7/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ và chế độ làm việc của Đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp Nhà nước; Quy định 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; Quy định 117-QĐ/TW ngày 18/8/2023 của Bộ Chính trị về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức Đảng, đảng viên bị kỷ luật oan.

Hội nghị đã có nhiều ý kiến sôi nỗi thảo luận và trao đổi kinh nghiệm về những khó khăn, vướng mắc trong tham mưu về công tác tổ chức xây dựng Đảng tại từng doanh nghiệp trong giai đoạn hoàn thiện mô hình tổ chức của một số loại hình tổ chức cơ sở đảng…

Phát biểu tại hội nghị, Đ/c Trương Văn Rón, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Satra, đơn vị Cụm trưởng Thi đua 7 – Ban Tổ chức Thành ủy đề nghị trên cơ sở 12 nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm của Cụm Thi đua 7 Ban Tổ chức Thành ủy đã được thông qua tại hội nghị; Ban Tổ chức Đảng ủy 11 đơn vị Cụm thi đua 7 sẽ tiếp tục phát huy truyền thống là một tập thể đoàn kết, gắn bó trong nhiều năm liền, nỗ lực phấn đấu góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm, đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của cơ quan tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy thực hiện các nghị quyết, kế hoạch, chương trình công tác của ngành tổ chức xây dựng Đảng gắn với tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2023 của Đảng bộ Thành phố Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần dũng cảm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ đảng viên”.