Đến dự, có Phó Đô đốc Trần Thanh Huyền, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Thành phố và lãnh đạo các Ban Thành hội; đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Satra cùng các đồng chí trong Ban Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên và các Ban Đảng ủy Tổng Công ty.

         

 

Hội Cựu Chiến binh Satra là đơn vị Hội cấp trên cơ sở Khối 487 trực thuộc Hội Cựu Chiến binh Thành phố, có 9 cơ sở hội tại các doanh nghiệp thành viên. Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ 2017 – 2022 tất cả hội viên đoàn kết, giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống Cựu Chiến binh Việt Nam, đặc biệt là gương mẫu, trách nhiệm cao trong tham gia phòng, chống đại dịch Covid-19, được cấp uỷ, Ban Điều hành doanh nghiệp và người lao động đánh giá cao; hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất – kinh doanh; giữ vai trò nòng cốt trong lực lượng Tự vệ; tiếp tục khẳng định là một tổ chức chính trị – xã hội uy tín, chỗ dựa tin cậy của cấp ủy Đảng, Ban Điều hành doanh nghiệp và người lao động toàn Satra…

         

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Đô đốc Trần Thành Huyền, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Thành phố đã ghi nhận Hội Cựu Chiến binh Satra trong nhiệm kỳ tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, hội viên trong việc nêu gương sáng, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; giữ vai trò nòng cốt và tham gia hiệu qủả công tác phòng chống dịch COVID -19; gương mẫu, tự nguyện, bám trụ tại doanh nghiệp lao động sản xuất, kinh doanh; tình nguyện giữ các nhiệm vụ chính trong việc duy trì 5 K; tuyên truyền  giúp cho cán bộ, hội viên và người lao động bình tỉnh thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch; tham gia xử lý kiên quyết, khôn khéo, hiệu quả các tình huống lãn công trái pháp luật tại các doanh nghiệp thành viên…

 

 

Cùng phát biểu tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐTV Satra yêu cầu Hội tiếp tục phát huy mạnh mẽ phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, mỗi hội viên Cựu Chiến binh là tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức cách mạng để thế hệ trẻ và người lao động noi theo; làm nòng cốt tham gia giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng truyền thống yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa anh hùng cách mạng; kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái và tin tưởng rằng Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ khơi dậy sức sáng tạo của các thế hệ Cựu Chiến binh, đưa tổ chức Hội và phong trào Hội Cựu Chiến binh Satra ngày một phát triển, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của Satra.

         

 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Cựu Chiến binh Satra 9 đồng chí, Ban Thường vụ 3 đồng chí; với số phiếu tuyệt đối, đồng chí Ngô Thịnh Hưng – Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng Công ty được Đại hội tiếp tục bầu giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Satra nhiệm kỳ 2022 – 2027.

 

Sỹ Bình Phong