Đến dự, có đồng chí Văn Ngọc Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ – Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV (Satra); đồng chí Trương Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy – Tổng Giám đốc Công ty APT cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Đoàn Thanh niên Công ty; có 13 đảng viên (12 đảng viên chính thức và 1 dự bị) được triệu tập về dự Đại hội.

 

 

Chi bộ 1 thuộc Đảng bộ Công ty APT gồm các đảng viên đang làm việc tại các Phòng Tổ chức – Hành chính; Kế toán – Tài chính; Pháp chế; Kỹ thuật & Quản lý chất lượng. Trong nhiệm kỳ 2015 – 2017 mặc dù trong điều kiện chung của Công ty luôn gặp khó khăn về mọi mặt, nhưng cấp ủy luôn quan tâm nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và người lao động, kịp thời động viên người lao động đoàn kết, đồng lòng, chia sẻ những khó khăn, đóng góp tích cực cho việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Công ty và tiếp tục phát triển thương hiệu APT trên thị trường trong nước và khu vực. Chi bộ đã lãnh đạo đảng viên tham mưu tốt cho Ban Điều hành doanh nghiệp thực hiện các chính sách, chế độ lương, thưởng, nâng bậc lương cho người lao động đúng quy định và kịp thời; giám sát việc bảo toàn và phát triển vốn của Công ty; điều hành và quản lý tốt chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm; trong nhiệm kỳ đã giúp Công ty thu hồi công nợ trên 7,9 tỷ đồng; 100% cán bộ, đảng viên được tạo điều kiện học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng và gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bồi dưỡng và phát triển được 3 đảng viên mới….

 

Tại Đại hội đã có 4 ý kiến góp ý cho các dự thảo văn kiện và 100% đảng viên nhất trí với dự thảo văn kiện.

 

 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Tri Hiếu, Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Tổng Giám đốc Công ty APT ghi nhận những kết quả mà chi bộ đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2017; trong phương tới đồng chí đề nghị chi bộ lãnh đạo tốt công tác tư tưởng của đảng viên và người lao động khi Satra thoái hết vốn Nhà nước tại Công ty; quan tâm công tác tuyển dụng lao động và đào tạo nghề; sắp xếp bộ máy gián tiếp, củng cố nhân sự của các Phòng, Xưởng đủ sức quản lý hoạt động của toàn Công ty; tổ chức Đảng và từng đảng viên phải tự nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực chuyên môn, gương mẫu trong lao động sản xuất, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ sau khi Công ty tái cấu trúc doanh nghiệp.

 

Đại hội đã giới thiệu và bầu 3 đồng chí vào cấp ủy nhiệm kỳ 2017 – 2020; đồng chí Nguyễn Tiến Thắng được bầu giữ nhiệm vụ Bí thư Chi bộ; đồng chí Đoàn Thị Thu Hà, Phó Bí thư Chi bộ và đồng chí Phan Minh Thắng, Chi Ủy viên.

 

 

Theo Chỉ đạo của Đảng ủy Satra, đến nay đã có 3 Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Tổng Công ty chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2022 (Đảng bộ Siêu thị Sài Gòn đã hoàn thành 3/3 chi bộ; Đảng bộ Công ty Vissan 1/16 chi bộ và Đảng bộ Công ty APT 1/3 chi bộ). 

 

Ngô Chiến Sỹ