Đại biểu bỏ phiếu bầu chi ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trương Văn Rón, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ phối hợp Ban Giám đốc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển Công ty theo hướng kết hợp giữa thương mại và dịch vụ; khai thác nâng cao hiệu quả sử dụng các mặt bằng; bảo toàn và phát triển vốn, đảm bảo lợi nhuận, cổ tức hợp lý cho cổ đông.

 

Theo đồng chí Trương Văn Rón, với đặc thù là công ty cổ phần có vốn Nhà nước chiếm 40%, do đó Chi bộ Công ty Cổ phần Dịch vụ sản xuất xuất nhập khẩu Bình Tây cần rà soát, hoàn thiện quy chế làm việc, cải tiến lề lối, phong cách làm việc, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, hoàn thiện bộ máy tổ chức để nâng cao hiệu quả công tác điều hành quản lý Công ty, tạo hành lang pháp lý vững chắc để phát triển. Cùng với đó là tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng cao đời sống và thu nhập cho người lao động. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Chi bộ Công ty Cổ phần Dịch vụ sản xuất xuất nhập khẩu Bình Tây (trực thuộc Đảng bộ Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV – Satra), là đơn vị thứ 17 trong tổng số 31 đơn vị trực thuộc Đảng bộ Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025. Chi bộ hiện có 14 đảng viên.

 

Tại đại hội, các đại biểu đã biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội, trong đó xác định tập trung thực hiện một số chỉ tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ tới: Doanh thu tăng trưởng bình quân 5%/năm; lợi nhuận trước thuế tăng bình quân 2%/năm; thu nhập bình quân người lao động tăng từ 3%-5%/năm; cổ tức hàng năm duy trì ở mức từ 9%-12%/vốn điều lệ…

 

Đại hội đã bầu chi ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 với 3 đồng chí; bầu Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy với kết quả: đồng chí Lê Thị Thu Thủy được tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Tổng Giám đốc Công ty tái cử chức vụ Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ngô Chiến Sỹ