Đến dự, có đồng chí Trương Văn Rón, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cùng các đồng chí đại diện Văn phòng và các Ban Đảng ủy Tổng Công ty.

         

Theo báo cáo chính trị do đồng chí Tô Đình Mệnh, Phó Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty trình bày tại đại hội, nhiệm kỳ 2015-2020 Chi bộ đã lãnh đạo Công ty hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Chi bộ và Đại hội Cổ đông thường niên giao; doanh thu, lợi nhuận, lương bình quân của người lao động và cổ tức tăng trưởng ổn định; bảo toàn và phát triển vốn được giao và tăng vốn chủ sở hữu lên gấp 3,35 lần; nâng cao đời sống người lao động…

         

Tại đại hội đã có 3 ý kiến thảo luận làm rõ thêm các giải pháp về công tác xây dựng Đảng, công tác phát triển đảng viên mới, công tác phát triển kinh doanh và quản trị tài chính doanh nghiệp. 

         

 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trương Văn Rón, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty đã biểu dương và chúc mừng Chi bộ Công ty về những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Nhiệm kỳ 2020-2025 đồng chí đề nghị Cấp ủy tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành doanh nghiệp trong lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động phát triển Công ty theo hướng kết hợp giữa thương mại và dịch vụ, tiếp tục phát triển mạnh mô hình hoạt động Nhà phân phối chuyên nghiệp; lãnh đạo thực hiện tốt việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ; đổi mới phương thức lãnh đạo hoạt động của đảng, đoàn thể đáp ứng yêu cầu tình hình mới của doanh nghiệp; chăm lo tốt đời sống, lợi ích chính đáng của người lao động, tạo sự gắn bó của người lao động với công ty…

         

Đại hội đã bầu 3 đồng chí vào cấp ủy, với số phiếu tuyệt đối đồng chí Tô Đình Mệnh, Giám đốc Công ty được bầu giữ nhiệm vụ Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 và là đại biểu chính thức dự Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ VI.

         

 

Việc dừng đại hội trong thời gian giãn cách xã hội do ảnh hưởng dịch Covid-19, các cơ sở Đảng trực thuộc và Đảng ủy Satra dành thời gian triển khai kỹ lưỡng công tác chuẩn bị đại hội, nhất là hoàn chỉnh văn kiện đại hội và góp ý các dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ VI. Ngay khi có chỉ đạo mới từ Thành ủy, 26 cơ sở đảng trực thuộc chưa tổ chức Đại hội triển khai ngay vào tổ chức đại hội với phương châm vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch, vừa tổ chức thành công đại hội, tạo tiền đề tổ chức thành công đại hội Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ VI.

         

Đến nay, đã có 9/31 cơ sở Đảng trực thuộc tổ chức thành công đại hội và dự kiến đến ngày 13/6/2020 sẽ hoàn thành đại hội đảng cấp cơ sở trực thuộc Tổng Công ty. Trước đó, cuối tháng 2 và trung tuần tháng 3/2020, Satra đã cũng đã hoàn thành đại hội điểm 2 Đảng bộ cơ sở.

 

Ngô Chiến Sỹ – Phạm Cát